, 22 sierpnia, 2017, brak komentarzy

100 najczęściej używanych słów: Angielski dla dzieci – 3

Wpis ten stanowi kontynuację artykułu „100 najczęściej używanych słów: Angielski dla dzieci”. W tej części omawiamy słowa od 41 do 60 z naszej listy.

 

 1. little /ˈlɪt.əl/ mało, mały
      

Przykłady:

There’s little time left. (Zostało mało czasu.)

I only ate a little. (Zjadłam niewiele.)

 

 1. love /lʌv/ miłość, kochać
      

Przykłady:

I love you. (Kocham cię.)

I fall in love with her. (Zakochałem się w niej.)

 

 1. make /meɪk/ robić
      

Przykłady:

Can I make you something to drink? (Zrobić ci coś do picia?)

What is it made of? (Z czego jest to zrobione?)

 

 1. many /ˈmen.i/ – wiele, dużo
      

Określnika many używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych.

Przykłady:

I have many friends. (Mam wielu przyjaciół.)

How many kids are in your class? (Ile {jak dużo} dzieci jest w twojej klasie?)

 

 1. more /mɔːr/ więcej
      

Przykłady:

She talks more than I do. (Ona mówi więcej ode mnie.)

He works more than you. (On pracuje więcej od ciebie.)

 

 1. much /mʌtʃ/ wiele, dużo
      

Określnika much używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach niepoliczalnych.

Przykłady:

I don’t earn much money. (Nie zarabiam dużo pieniędzy.)

I like her very much. (Bardzo ją lubię.)

 

 1. my /maɪ/ – mój
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków dzierżawczych.

Przykłady:

I left my pen on the desk. (Zostawiłem mój długopis na biurku.)

John’s my best friend. (John jest moim najlepszym przyjacielem.)

 

 1. new /njuː/ nowy
      

Przykłady:

The new year is coming in few days. (Nowy rok nadchodzi za kilka dni.)

She’s looking for a new job. (Ona szuka nowej pracy.)

 

 1. no /nəʊ/, not /nɒt/ – nie
      

Przykłady:

No, I don’t like it! (Nie, nie podoba mi się to!)

No, I can’t come. (Nie, nie mogę przyjść.)

 

 1. now /naʊ/ teraz
      

Przykłady:

I need to do it now. (Muszę to zrobić teraz.)

She’s now 18. (Ona ma teraz 18 lat.)

 

 1. of /ɒv/ – z, ze; w funkcji biernika (kogo? czego?)
      

Przykład:

What is it made of? (Z czego to jest zrobione?)

I don’t remember the name of the street. (Nie pamiętam nazwy {czego?} ulicy.)

 

 1. often /ˈɒf.ən/ /ˈɒf.tən/ często
      

Przykłady:

I often see him at school. (Często widuję go w szkole.)

How often do you meet? (Jak często się spotykacie?)

 

 1. on /ɒn/ – na
      

Przykłady:

It’s on top of the desk. (To leży na biórku.)

She sat down on the sofa. (Usiadła na kanapie.)

 

 1. only /ˈəʊn.li/ tylko
      

Przykłady:

Today only, you can buy it with a 50% discount! (Tylko dzisiaj możesz to kupić z 50% rabatem!)

I was only trying to help. (Próbowałem tylko pomóc.)

 

 1. or /ɔːr/ – lub; czy
      

Przykłady:

We can go there on Monday or Tuesday. (Możemy tam pojechać / pójść w poniedziałek lub wtorek.)

Are you listening to me or not? (Słuchasz mnie czy nie?)

 

 1. other /ˈʌð.ər/ – inny
      

Przykłady:

I will come some other day. (Przyjdę innym razem.)

There are other possibilities. (Są jeszcze inne możliwości.)

 

 1.         our /aʊər/ – nasz
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków dzierżawczych.

Przykłady:

We bought our house last year. (Kupiliśmy nasz dom w zeszłym roku.)

These are our children. (To są nasze dzieci.)

 

 1. out /aʊt/ – na zewnątrz
      

Przykłady:

She leaned out the window. (Wychyliła się przez okno.)

I came around to see you, but you were out. (Przyszedłem cię zobaczyć, ale cię nie było.)

 

 1. over /ˈəʊ.vər/ nad, ponad
      

Przykłady:

She held the umbrella over her head. (Trzymała parasol nad głową.)

The sign over the door said ‘Exit’. (Znak nad drzwiami oznaczał: „Wyjście”.)

 

 1. people /ˈpiːpl/ ludzie, osoby
      

Przykłady:

They’re nice people. (To mili ludzie.)

He likes helping people. (On lubi pomagać ludziom.)

*             *             *

Przejdź do następnej części lub wybierz listę 1-2021-40,  61-8081-100.

 


Kategorie: Język angielskiJęzyk angielski dla dzieciMateriały dla dzieci Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *