, 22 sierpnia, 2017, brak komentarzy

100 najczęściej używanych słów: Angielski dla dzieci – 5

Wpis ten stanowi kontynuację artykułu „100 najczęściej używanych słów: Angielski dla dzieci”. W tej części omawiamy słowa od 81 do 100 z naszej listy.

 

 1. time /taɪm/ – czas
      

Przykłady:

What time is it? (Która godzina?)

Time passes so quickly. (Czas płynie tak szybko.)

 

 1. to /tuː/ – do
      

Przykłady:

I’m flying to London. (Lecę do Londynu.)

I need to pop in to the supermarket. (Muszę wpaść do supermarketu.)

 

 1. under /ˈʌn.dər/ pod
      

Przykłady:

I found my keys under the bed. (Znalazłem swoje klucze pod łóżkiem.)

I’ve got everything under control. (Mam wszystko pod kontrolą.)

 

 1. up /ʌp/ – w górę; (Ale również wraz z: kontynuować, wstawać, wzrastać, dziać się, kończyć)
      

Przykłady:

I ran up the stairs. (Wbiegłem po schodach.)

Keep going up! (Idź dalej!)

 

 1. us /ʌs/ – nam, nas, nami
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków osobowych.

Przykłady:

They can go with us. (Oni mogą pójść z nami.)

Our parents gave it to us. (Nasi rodzice nam to dali.)

 

 1. use /juːz/ używać
      

Przykłady:

Can I use your phone? (Czy mogę użyć / skorzystać z twojego telefonu?)

Please use the side entrance. (Proszę użyj / skorzystaj z bocznego wejścia.)

 

 1. very /ˈver.i/ bardzo
      

Przykłady:

She is very beautiful. (Ona jest bardzo ładna.)

It is very difficult. (To jest bardzo trudne.)

 

 1. we /wiː/- my
      

Przykłady:

We are friends. (My jesteśmy przyjaciółmi / przyjaciółkami.)

We are happy. (My jesteśmy szczęśliwi.)

 

 1. what /wɒt/ co
      

Przykłady:

What’s that? (Co to?)

What’s the problem? (O co chodzi?)

 

 1. when /wen/ – kiedy
      

Przykłady:

When did you arrive? (Kiedy przyjechałeś?)

When he saw me, he waved. (Kiedy mnie zobaczył, pomachał mi.)

 

 1. where /weər/ gdzie
      

Przykłady:

Where are you going? (Gdzie idziesz?)

Where does he live? (Gdzie on mieszka?)

 

 1. which /wɪtʃ/ który
      

Przykłady:

Which do you want? (Który chcesz?)

Which of these is yours? (Który z tych należy do ciebie?)

 

 1. who /huː/ – kto
      

Przykłady:

Who is it? (Kto to?)

Who did this? (Kto to zrobił?)

 

 1. why /waɪ/ dlaczego
      

Przykłady:

Why do you ask? (Dlaczego pytasz?)

Why didn’t he tell us? (Dlaczego on nam nie powiedział?)

 

 1. will /wɪl/ – będzie; może, czy
      

Wyjaśnienie:

Czasownik ten funkcjonuje, jako czasownik modalny, który służy do wyrażania chęci lub jej braku do wykonania jakiejś czynności; oraz do tworzenia zdań w czasie przyszłym.

Przykłady:

He will help you. (On ci pomoże.)

will do it tomorrow. (Zrobię to jutro.)

 

 1. with /wɪð/ – z
      

Przykłady:

I was with Kate at the time. (Byłem wtedy z Kasią.)

She went with him for a walk. (Ona poszła z nim na spacer.)

 

 1. would /wʊd/ – może, czy
      

Wyjaśnienie:

Czasownik would może występować, jako przeszła forma czasownika modalnego will, albo jako czasownik posiłkowy do mówienia o „przyszłości w przeszłości”.

Przykłady:

I would go myself but I’m too busy. (Poszedłbym sam, ale jestem zbyt zajęty.)

Would you like something to eat? (Zjadłbyś coś?)

He said he wouldn’t come. (On powiedział, że nie przyjdzie.)

She said she would see him tomorrow. (Powiedziała, że zobaczy go jutro.)

 

 1. yes /jes/ tak
      

Przykłady:

‘Is that your pencil?’ ‘Yes, it is.’ (Czy to twój ołówek? Tak, mój.)

’Are you a friend of Tom’s?’ ’Yes.’ (Jesteś przyjacielem Toma? Tak.)

 

 1. you /juː/- ty, wy; cię, ciebie, tobą, was, wami, wam
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków osobowych.

Przykłady:

Are you Julia? Yes, I am. (Czy ty jesteś Julia? Tak, jestem.)

I like you. (Ja lubię ciebie.)

 

 1. your /jɔːr/ – twój, wasz
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków dzierżawczych.

Przykłady:

Is it your pen? (Czy to twój długopis?)

Is it yours? (Czy to jest twoje?)

*             *             *

Wróć do strony głównej lub wybierz listę  1-2021-4041-6061-80.

 


Kategorie: Język angielskiJęzyk angielski dla dzieciMateriały dla dzieci Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *