, 18 sierpnia, 2019, brak komentarzy

100 najczęściej używanych słów: Angielski dla dzieci

W tym wpisie ”100 najczęściej używanych słów: Angielski dla dzieci” chcemy zaprezentować najczęściej używane angielskie słowa. Do wszystkich słów są dołączone nagrania ich wymowy w wykonaniu dziecka. Dodatkowo dołączyliśmy przykłady ich użycia w zdaniach.

Omawiane przez nas słowa są ułożone według częstotliwości ich występowania w materiałach anglojęzycznych. Czym słowo znajduje się wyżej na naszej liście, tym jest bardziej popularne. Wyjątek mogą stanowić pozycje, przy których zamieściliśmy jakieś słowo z jego dodatkowymi formami.

Ze względu na jego obszerność, materiał został podzielony na kilka części. W każdej części jest omówione 20 kolejnych słów. Poniżej omawiamy pierszą dwudziestkę.

 

100 najczęściej używanych słów

 

 1. a /ə/, an /ən/; the /ðiː/ – {jakiś, pewien}; {określony, znany}
      

Te trzy krótkie słówka są to przedimki, z których dwa pierwsze nazywamy nieokreślonymi, a ostatnie określonym. Zgodnie z ich nazwą przedimki nieokreślone, czyli a i an stojąc przed rzeczownikiem wskazują na to, że jest on nieokreślony, czyli że chodzi tu o jakąś, pewną rzecz. Z drugiej strony, gdy przedimek określony, czyli the, stoi przed rzeczownikiem, świadczy to o tym, że jest tutaj mowa o określonej, znanej nam rzeczy. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego, kiedy używamy tych przedimków jest dostępne pod tym linkiem.

Przykłady:

I’ve bought a car. (Kupiłem samochód)

I got up an hour ago. (Wstałem godzinę temu.)

We spent all day at the beach. (Cały dzień spędziliśmy na plaży.)

 

 1. after /ˈɑːf.tər/ po
      

Przykłady:

Let’s go for a walk after lunch. (Chodźmy na spacer po obiedzie.)

I went for a run after school. (Poszłem / -łam pobiegać po szkole.)

 

 1. again /əˈɡen/ jeszcze raz, znowu
      

Przykłady:

Could you do it again? (Mógłbyś to zrobić jeszcze raz?)

What’s his name again? (Powtórz, proszę, jak on się nazywa?)

 

 1. all /ɔːl/ – wszystko, wszyscy
      

Przykłady:

I lost all my money. (Straciłem wszystkie pieniądze.)

Have you drunk it all? (Wszystko wypiłeś?)

 

 1. also /ˈɔːl.səʊ/ również
      

Przykłady:

She’s a teacher and also writes books. (Ona jest nauczycielką i również pisze książki.)

He also applied to other schools. (On również złożył podania do innych szkół.)

 

 1. always /ˈɔːl.weɪz/ zawsze
      

Przykłady:

I’ll always remember you. (Zawsze będe cię pamiętać.)

It’s always cold in this country. (W tym kraju zawsze jest zimno.)

 

 1. and /ænd/ i
      

Przykłady:

Ann and Kevin (Anna i Daniel)

boys and girls (chłopcy i dziewczęta)

 

 1. as /æz/ tak jak; jako
      

Przykłady:

I can’t run as fast as you. (Nie mogę biec tak szybko jak ty.)

She works as a waitress. (Ona pracuje jako kelnerka.)

 

 1. at /ət/ w, przy
      

Przykłady:

I’m at work. (Jestem w pracy.)

I’m waiting at the door. (Czekam przy drzwiach.)

 

 1. be /biː/ być
      

Przykłady:

I won’t be there. (Nie będzie mnie tam.)

It can’t be true. (To nie może być prawdą.)

 

Formy czasownika to be:

I am – Ja jestem

You are – Ty jesteś

He / She / It is – On / Ona / Ono jest

We / You / They are – My jesteśmy / Wy jesteście / Oni są

 

I was – Ja byłem

You were – Ty byłeś

He / She / It was – On był / Ona była / Ono było

We / You / They  were – My byliśmy / Wy byliście / Oni byli

 

 1. because /bɪˈkəz/ ponieważ
      

Przykłady:

I bought it because I liked it. (Kupiłem to, ponieważ mi się to spodobało.)

„Why did you do it?” „Because Julia asked me to”. („Dlaczego to zrobiłeś?” „Ponieważ Julia mnie o to poprosiła”.)

 

 1. before /bɪˈfɔːr/ przed; wcześniej, przedtem
      

Przykłady:

I will pop in to see you before work. (Wpadnę cię zobaczyć przed pracą.)

Phone me if you need me before then. (Zadzwoń, jeśli będziesz mnie wcześniej potrzebował.)

 

 1. big /bɪɡ/ duży
      

Przykłady:

He’s a big man. (On jest dużym mężczyzną.)

He has a big problem with it. (On ma z tym duży problem.)

 

 1. but /bʌt/ ale
      

Przykłady:

I’ll do it, but not yet. (Zrobię to, ale jeszcze nie teraz.)

I ran after him, but he escaped. (Pobiegłem za nim, ale on uciekł.)

 

 1. by /baɪ/ przez
      

Przykłady:

The building was destroyed by fire. (Budynek został zniszczony przez pożar.)

I will go by bicycle. (Pojadę rowerem.)

 

 1. can /kæn/ móc
      

Przykłady:

Can you help me? (Możesz mi pomóc?)

How can I help you? (Jak mogę ci pomóc?)

 

 1. come /kʌm/ przyjść, przyjechać
      

Przykłady:

Can you come to my party? (Czy możesz przyjść na moje przyjęcie?)

I will come by car. (Przyjadę samochodem.)

 

 1. do /du/ – robić; używany jest również przy tworzeniu pytań i przeczeń
      

Przykłady:

What are doing? (Co robisz?)

Why did you do that? (Dlaczego to zrobiłeś?)

 

 1. find /faɪnd/ znaleźć
      

Przykłady:

I can’t find my watch. (Nie mogę znaleźć mojego zegarka.)

I can’t find my keys. (Nie mogę znaleźć kluczy.)

 

 1. for /fɔːr/ dla
      

Przykłady:

Who are the flowers for? (Dla kogo są te kwiaty?)

I bought it for you. (Kupiłem to dla ciebie.)

 

*             *             *

Na tym kończymy pierwszą część naszej prezentacji “100 najczęściej używanych słów: Angielski dla dzieci”.

Przejdź do następnej części lub wybierz listę  21-4041-6061-8081-100.

 


Kategorie: Język angielskiJęzyk angielski dla dzieciMateriały dla dzieci Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *