, 2 maja, 2019, brak komentarzy

Angielski: gdyby, jeśli. Okresy warunkowe w języku angielskim, czyli conditionals.

Zdania warunkowe w języku angielskim, tzw. conditional sentences, lub po prostu conditionals, dzielą się na cztery rodzaje lub typy. Jak wskazuje ich nazwa, są to zdania, które mówią o tym, że jeśli jakiś warunek (condition) zostanie spełniony, to nastąpi jakiś rezultat (result).

I tak, zdania warunkowe w języku angielskim składają się z dwóch zdań składowych, a mianowicie, ze zdania, które zawiera warunek (if) oraz ze zdania, które wyraża rezultat.

 

Oto struktura zdania warunkowego:

If (gdyby, jeśli) + warunek + rezultat

Należy tutaj dodać, że kolejność występowania zdań składowych jest dowolna. Czyli, możemy równie dobrze przedstawić najpierw rezultat, a dopiero po tym powiedzieć o warunku, potrzebnym do jego spełnienia.

 

Zdania warunkowe możemy podzielić na takie, które zawierają:

– Zerowy okres warunkowy (zero conditional)

– Pierwszy okres warunkowy (first conditional)

– Drugi okres warunkowy (second conditional)

– Trzeci okres warunkowy (third conditional)

oraz

– Mieszane okresy warunkowe (mixed conditionals)

 

W dalszej części tego artykułu omówimy każdy z tych typów zdań warunkowych w języku angielskim.

 

Zerowy okres warunkowy

Forma podstawowa:

If + present simplepresent simple

 

Zerowy okres warunkowy, czyli zero conditional, jest używany, aby powiedzieć o:

– rzeczach, które są zawsze lub na ogół są prawdziwe

If the teacher is late, it sets a bad example to the class. (Jeśli nauczyciel się spóźnia, to daje zły przykład klasie.)

If you want to leave a message, speak after the tone. (Jeśli chcesz zostawić wiadomość, mów po sygnale.)

 

– o faktach naukowych

If you warm up ice, it melts. (Jeśli podgrzewasz lód, to on roztapia się.)

 

Pierwszy okres warunkowy

Forma podstawowa:

If + present simplewill + infinitive

 

Pierwszy okres warunkowy, czyli first conditional, jest używany do powiedzenia, że jakiś warunek jest możliwy do spełnienia w przyszłości.

If I get the job, I will buy myself a new motorbike. (Jeśli dostanę tą pracę, kupię sobie nowy motocykl.)

If I have enough money, I will buy a new laptop. (Jeśli będę mieć wystarczająco dużo pieniędzy, kupię nowy laptop.)

If I see John, I will pass him your message. (Jeżeli zobaczę John’a, przekażę mu twoją wiadomość.)

 

Drugi okres warunkowy

Forma podstawowa:

If + past simplewould + infinitive

 

Drugi okres warunkowy, czyli second conditional, jest używany do powiedzenia o mało prawdopodobnych, wymyślonych, oraz sprzecznych ze stanem faktycznym, sytuacjach teraźniejszych lub przyszłych.

If I won the lottery, I would buy a big house. (Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym duży dom.)

If they offered me this job, I would take it. (Gdyby zaproponowali mi tę pracę, wziąłbym to.)

If she lost weight she would look a lot better. (Gdyby schudła, wyglądałaby znacznie lepiej.)

If it wasn’t so cold, I would go for a walk. (Gdyby nie było tak zimno, poszedłem na spacer.)

 

Trzeci okres warunkowy

Forma podstawowa:

If + past perfectwould + have + past participle

 

Trzeci okres warunkowy, czyli third conditional, jest używany do powiedzenia o tym, co mogłoby wydarzyć się w przeszłości (lecz nie wydarzyło się), gdyby został spełniony pewien warunek.

If you had gone to the concert, you would have enjoyed it. (Gdybyś poszedł na koncert, podobałoby ci się.)

If he had studied, he would have passed the exam. (Gdyby się uczył, zdałby egzamin)

If you had gone to bed earlier, you wouldn’t have been tired. (Gdybyś wcześniej poszedł spać, nie byłbyś zmęczony.)

If the teacher had explained it better, I would have understood. (Gdyby nauczyciel lepiej to wytłumaczył, zrozumiałbym.)

 

Przy trzecim okresie warunkowym możemy również używać could i might zamiast would.

Zobaczmy przykład z could i would:

If Manchester United had played the first half the same way they played the second, they could have won the match. (Gdyby Manchester United zagrał w pierwszej połowie w taki sam sposób, w jaki zagrał w drugiej, to mogliby wygrać ten mecz.)

If Manchester United had played the first half the same way they played the second, they would have won the match. (Gdyby Manchester United zagrał w pierwszej połowie w taki sam sposób, w jaki zagrał w drugiej, to wygrałby ten mecz.)

 

A teraz zobaczmy przykład z might i would:

If the weather had been better, we might have gone for a walk. (Gdyby pogoda była lepsza, moglibyśmy pójść na spacer.)

If the weather had been better, we would have gone for a walk. (Gdyby pogoda była lepsza, poszlibyśmy na spacer.)

Jak widzimy zamiana would na could lub might pociąga za sobą niewielką zmianę w znaczeniu zdania.

 

Mieszane okresy warunkowe

Aby powiedzieć zarówno o przeszłości i teraźniejszości, możemy użyć drugiego okresu warunkowego w pierwszym zdaniu składowym, i trzeciego okresu warunkowego w drugim zdaniu składowym.

 

If tickets weren’t so expensive, I’d have gone to the cinema yesterday. (Gdyby bilety nie były tak drogie, poszedłbym do kina wczoraj.)

If I was a good cook, I’d have invited you to dinner. (Gdybym był dobrym kucharzem, zaprosiłbym cię na kolację.)

 

*          *          *

Na tym kończę ten artykuł: „Angielski: gdyby, jeśli. Innymi słowy, okresy warunkowe lub zdania warunkowe w języku angielskim.” Mam nadzieje, że informacje tutaj przedstawione okażą się pomocne.

Zachęcam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z gramatyki języka angielskiego, dostępnymi na naszej stronie.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *