, 9 marca, 2019, brak komentarzy

Angielski: myself, yourself, himself … czyli zaimki zwrotne i emfatyczne

Słowa języka angielskiego takie jak: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, to zaimki zwrotne lub zaimki emfatyczne. Zaimki zwrotne, czyli reflexive pronouns, oraz zaimki emfatyczne, czyli emphatic pronouns, to w języku angielskim te same słowa . Różnica pomiędzy nimi polega na sposobie ich użycia w zdaniu, co zostanie pokazane w dalszej części tego artykułu.

 

Angielskim zaimkom zwrotnym odpowiadają polskie zaimki: się, sobie, siebie. Natomiast angielskim zaimkom emfatycznym odpowiadają: sam, sama, samo, sami, samego.

 

Zaimki zwrotne oraz emfatyczne tworzymy poprzez dodanie w liczbie pojedynczej końcówki –self, a w liczbie mnogiej –selves, do zaimków dzierżawczych: my (mój), your (twój), our (nasz) lub zaimków osobowych w formie dopełnienia: him (jego), her (jej), it (jego), them (ich).

 

W odróżnieniu od języka polskiego zaimki zwrotne oraz emfatyczne w języku angielskim odmieniają się przez osoby. Ich odmianę przedstawiamy poniżej:

I (ja) – myself

      

you (ty) – yourself

      

he (on) – himself

      

she (ona) – herself

      

it (ono) – itself

      

we (my) – ourselves

      

you (wy) – yourselves

      

they (oni) – themselves

      

A teraz przejdźmy do bardziej szczegółowego omówienia najpierw zaimków zwrotnych, a następnie zaimków emfatycznych.

 

Zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

Jak już to nadmieniliśmy zaimki zwrotne w języku angielskim odpowiadają polskim zaimkom: się, sobie, siebie.

Zaimków zwrotnych używany, jako dopełnienia bliższego w zdaniach, w których osoba w podmiocie i dopełnieniu jest taka sama.

 

Zobrazujmy to prostym przykładem.

I am teaching myself to play the guitar. (Uczę się samodzielnie grać na gitarze.)

Tłumacząc słowo w słowo zdanie to oznacza: ‘Ja uczę siebie grać na gitarze.’

W przykładzie tym zarówno podmiot (I – ja) oraz dopełnienie bliższe (myself – siebie) odnoszą się do tej samej osoby.

 

Zobaczmy kolejny przykład.

He promised himself to work hard in school. (Obiecał sobie pilnie się uczyć w szkole.)

W przykładzie tym jest powiedziane, że on (he) obiecał sobie samemu (himself), że będzie coś robił. Jak widzimy zarówno he, jak i himself, odnoszą się do tej samej osoby.

 

Oto lista czasowników w połączeniu z którymi używamy zaimków zwrotnych najczęściej:

amuse (bawić), blame (winić) , cut (ciąć), dry (suszyć), enjoy (cieszyć się), help (pomagać), hurt (ranić), introduce (przedstawiać), kill (zabijać), prepare (przygotowywać), satisfy (zadawalać), teach (uczyć).

 

Przykłady z tymi czasownikami:

We amused ourselves by watching the passers-by. (Bawiliśmy się obserwując przechodniów.)

He blamed himself for the accident. (On winił siebie za ten wypadek.)

I cut myself with a knife. (Zraniłem się nożem.)

I dry myself with a towel. (Wysuszyłem się ręcznikiem.)

She is enjoying herself there. (Ona jest zadowolona tam.)

Please, help yourself! (Proszę, poczęstuj się.)

He fell over and hurt himself. (On upadł i zranił się.)

I have to introduce myself in front of the class. (Muszę przedstawić się przed klasą.)

If you fell off the roof, you would kill yourself.  (Gdybyś spadł z dachu, zabiłbyś się.)

You need to prepare yourself for the exam. (Musisz przygotować się do egzaminu.)

She satisfied herself that all doors were locked. (Ona upewniła się, że wszystkie drzwi są zamknięte.)

We had to teach ourselves many things. (Musieliśmy nauczyć się wielu rzeczy.)

 

Kilka dodatkowych informacji odnośnie zaimków zwrotnych

Zaimków zwrotnych używamy po przyimku by, gdy chcemy wyrazić, że ktoś zrobił coś samodzielnie lub bez niczyjej pomocy.

He lived there by himself. (On mieszkał tam sam.)

She walked home by herself. (Ona poszła do domu sama.)

I prepared dinner by myself. (Sam przygotowałem kolację.)

 

Jeżeli zaimek odnosi się do miejsca (czyli po preposition of place), lub po with (w znaczeniu z kimś) zamiast zaimka zwrotnego użyjemy zaimka osobowego.

He had a suitcase beside him. (On miał walizkę przy sobie.)

She took her dog with her. (Ona zabrała swojego psa ze sobą.)

 

Na koniec zwróćmy uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. W odróżnieniu od języka polskiego, w języku angielskim nie używamy zaimków zwrotnych z czasownikami, które wyrażają czynności regularne lub wykonywane często.

Czyli zaimków zwrotnych nie używamy ze słowami takimi jak: shave (golić się), wash (myć się), dress (ubierać się).

 

He has to shave every day. (On musi golić się każdego dnia.)

I need to have a wash before dinner. (Muszę umyć się przed kolacją.)

I have to dress in a suit for work. (Muszę ubrać się w garnitur do pracy.)

 

Zaimki emfatyczne (emphatic pronouns)

Zaimki emfatyczne pełnią w zdaniu funkcję wzmacniającą, podkreślającą to, że jakąś czynność ktoś wykonał samodzielnie.  Jak już to powiedziałem wcześniej, zaimki emfatyczne mają takie same formy jak zaimki zwrotne. W języku polskim odpowiadają im słowa takie jak: sam, sama, samo, sami, samego.

 

I did it myself. (Zrobiłem to sam.)

Write it yourself. (Sam to zapisz.)

She will do it herself. (Ona zrobi to sama.)

The cat opened the door itself. (Kot sam otworzył drzwi.)

 

*             *             *

To już wszystko w tym artykule, który zatytułowaliśmy „Angielski: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, czyli zaimki zwrotne i emfatyczne”.

Zachęcam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z gramatyki języka angielskiego, dostępnymi na naszej stronie.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *