, Wrzesień 29, 2019, brak komentarzy

Angielski przez skojarzenia dla uczniów

Reklama

W artykule tym “Angielski przez skojarzenia dla uczniów”, omówimy 100 najczęściej używanych słów.

Wśród nich będzie wiele słów, które mogą wydawać się nam niezbyt ważne. Miedzy innymi te zaliczane do przyimków, zaimków czy spójników. Jednakże są to słowa, które ze względu na częstość ich używania, musieliśmy zamieścić na naszej liście.

Z drugiej strony, ponieważ słowa te są regularnie używane w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i tekstach pisanych, nie można się bez nich obyć.

 

Co mamy na myśli przez nazwę ‘angielski przez skojarzenia’? Mówiąc najprościej, chodzi tutaj o naukę słówek języka angielskiego poprzez budowanie skojarzeń ze słowami języka polskiego.

Do tego właśnie służy to, co nazwaliśmy “pomocą w zapamiętaniu“. Stosujemy tutaj mnemotechnikę opartą na tzw. metodzie słów kluczowych. Wyjaśnienie tego, jak korzystać z tej mnemotechniki jest dostępne pod tym linkiem.

Ze względu na jego obszerność, materiał został podzielony na pięć części. W każdej części jest omówione 20 kolejnych słów. Poniżej omawiamy pierszą dwudziestkę.

 

 

100 najczęściej używanych słów w języku angielskim

 

 1. a /ə/, an /ən/; the /ðiː/ – {jakiś, pewien}; {określony, znany}
      

Wyjaśnienie:

a i an są to przedimki nieokreślone  (the indefinite articles), natomiast the jest przedimkiem określonym (the definite article). Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego, kiedy używamy tych przedimków jest dostępne pod tym linkiem.

Przykłady:

A red car came round the corner. (Czerwony samochód wyjechał zza rogu. / tzn. jakiś samochód)

I bought a new computer. (Kupiłem nowy computer. / tzn. pewien komputer)

Could you go to the shop for me, please?  (Czy mógłbyś pójść do sklepu dla mnie, proszę? / tzn. do sklepu, do którego zawsze chodzimy)

 

 1. after /ˈɑːf.tər/ po
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/po drugiej AFerze TRzecia/

Przykłady:

Let’s go for a walk after dinner. (Po kolacji chodźmy na spacer.)

It was after eight o’clock. (Było po ósmej.)

 

 1. again /əˈɡen/ jeszcze raz, znowu
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/GENerał jeszcze raz wydał rozkaz /

Przykłady:

Try again. (Spróbuj jeszcze raz.)

John is late again. (John znowu się spóźnia.)

 

 1. all /ɔːl/ – wszystko, wszyscy
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/OLej wszystko/

Przykłady:

All was well. (Wszystko było w porządku.)

Have you drunk it all? (Wszystko wypiłeś?)

 

 1. also /ˈɔːl.səʊ/ również
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/OLej SObie również …/

Przykłady:

I’m tired, and I’m also hungry. (Jestem zmęczony, i również głodny.)

He likes football, and also basketball. (On lubi piłkę nożną, i również koszykówkę.)

 

 1. always /ˈɔːl.weɪz/ zawsze
      

Przykłady:

It’s always cold in this house. (W tym domu jest zawsze zimno.)

She’s always late for everything. (Ona zawsze się spóźnia na wszystko.)

 

 1. and /ænd/ i
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/ANia i Daniel/

Przykłady:

boys and girls (chłopcy i dziewczęta)

He plays guitar and sings. (On gra na gitarze i śpiewa.)

 

 1. as /æz/ tak jak; jako
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/tak jak AZjaci/

Przykłady:

She likes reading, as I do. (Ona lubi czytać tak jak ja.)

She works as a waitress. (Ona pracuje jako kelnerka.)

 

 1. at /ət/ w
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/ w tym domu panuje świetna ATmosfera/

Przykłady:

I’m at home at the moment. (W tej chwili jestem w domu.)

I’m at work until 6 o’clock. (Jestem w pracy do godziny 6.)

 

 1. be /biː/ być
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/chciałbym być BIlionerem/

Przykłady:

Don’t be sad. (Nie bądź smutny / Nie smuć się.)

He must be tired. (On musi być zmęczony.)

 

Formy czasownika to be:

I am – Ja jestem

You are – Ty jesteś

He / She / It is – On / Ona / Ono jest

We / You / They are – My jesteśmy / Wy jesteście / Oni

 

I was – Ja byłem

You were – Ty byłeś

He / She / It was – On był / Ona była / Ono było

We / You / They  were – My byliśmy / Wy byliście / Oni byli

 

 1. because /bɪˈkəz/ ponieważ
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/ponieważ BIć KOZy nie można/

Przykłady:

I bought it because I liked it. (Kupiłem to, ponieważ mi się podobało.)

We can’t go swimming because it is very cold. (Nie możemy pójść pływać, ponieważ jest bardzo zimno.)

 

 1. before /bɪˈfɔːr/ przed; wcześniej, przedtem
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/przed tym, gdy stał się BIznesmenem z FORsą/

Przykłady:

John was born a few weeks before Christmas. (John urodził się kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia.)

I’ve been here before. (Byłem tu wcześniej.)

 

 1. big /bɪɡ/ duży
      

Przykłady:

He’s a big man. (On jest dużym mężczyzną.)

Russia’s a big country. (Rosja to duży kraj.)

 

 

 1. but /bʌt/ ale
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/To nie sznur, ale BAT./

Przykłady:

I’ll do it, but not yet. (Zrobię to, ale jeszcze nie teraz.)

She’s not English but American. (Ona nie jest Angielką, ale Amerykanką.)

 

 1. by /baɪ/ przez
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Ta opowieść została napisana przez BAJkopisarza.

Przykłady:

This cake was made by her mom. (To ciasto zostało zrobione przez jej mamę.)

I learned English by listening to the radio. (Nauczyłem się angielskiego słuchając / przez słuchanie radia.)

 

 1. can /kæn/ móc
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/KEN może ci pomóc/

Przykłady:

Can you help me, please? (Proszę, możesz mi pomóc?)

You can park over there. (Możesz tam zaparkować.)

 

 1. come /kʌm/ przyjść, przyjechać
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/przyjść do KAMili/

Przykłady:

Can you come to my party? (Czy możesz przyjść na moje przyjęcie?)

I will come by car. (Przyjadę samochodem.)

 

 1. do /du/ – robić; używany jest również przy tworzeniu pytań i przeczeń
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Co robisz? Masz DUżo pracy?

Przykłady:

What do you do at work? (Co robisz w pracy?)

What are you doing over the weekend? (Co robisz w ten weekend?)

 

 1. find /faɪnd/ znaleźć
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/znaleźć FAJNy Dom/

Przykłady:

I couldn’t find my phone this morning. (Dziś rano nie mogłem znaleźć telefonu.)

I found a letter lying on the table. (Na stole znalazłem list.)

 

 1. for /fɔːr/ dla
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/ta FORemka jest dla ciebie/

Przykład:

This is for you. (To jest dla ciebie.)

She bought a book for me. (Ona kupiła dla mnie książkę.)

 

*             *             *

Na tym kończymy pierwszą część naszego artykułu “Angielski przez skojarzenia dla uczniów: najczęściej używane słowa“.  Pozostałe słowa omawiamy w kolejnych częściach.

 

Przejdź do następnej części lub wybierz listę 21-4041-6061-8081-100.

 


Kategorie: Język angielski dla dzieci Tagi: , , ,Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *