, 10 maja, 2019, brak komentarzy

Angielski – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czyli countable i uncountable nouns

W języku angielskim wyróżnia się rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czyli countable i uncountable nouns.

Podstawowe różnice pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi możemy streścić w kilku punktach.

 

Rzeczowniki policzalne

– używamy z nimi przedimków nieokreślonych a / ana bookan animal

– mają liczbę mnogą: carsanimals

– możemy z nimi użyć some i any w liczbie mnogiej: some friendsany questions

– możemy z nimi użyć few i many w liczbie mnogiej: few playersmany days

 

Rzeczowniki niepoliczalne

– nie używamy z nimi przedimków nieokreślonych a / an

– nie mają liczby mnogiej: workmusic

– możemy z nimi użyć some i any w liczbie pojedynczej: some foodany help

– możemy z nimi użyć little i much w liczbie pojedynczej: little informationmuch money

– mogą być one poprzedzone również innymi wyrażeniami określającymi ilość, na przykład a piece of advicea small amount of money.

 

Niektóre z rzeczowników w języku angielskim mogą być zarówno policzalne i niepoliczalne. Jednakże w tym przypadku ich znaczenie nie będzie takie samo.

Zobrazujmy to przykładem:

I don’t drink tea or coffee. (Nie piję herbaty ani kawy.)

W tym przykładzie tea i coffee występują w formie rzeczowników niepoliczalnych. W zdaniu tym jest mowa o tym, że ktoś w ogóle nie pije żadnego z tych napojów.

 

Would you like a tea or coffee? (Napijesz się herbaty lub kawy?)

W tym przykładzie tea i coffe występują w formie rzeczowników policzalnych. Pytanie dotyczy tego, czy ktoś ma ochotę na filiżankę herbaty lub kawy (a cup of tea or coffee).

 

Inny przykład:

I have got a lot of work to do today. (Mam dzisiaj dużo pracy.)

W tym przykładzie work występuje w formie rzeczownika niepoliczalnego, gdyż jest tutaj mowa o pracy w ogóle.

 

In my opinion this painting is a work of art. (Moim zdaniem ten obraz jest dziełem sztuki.)

W tym przykładzie work występuje w formie rzeczownika policzalnego, gdyż jest tutaj mowa o konkretnej pracy.

 

 

Popularne rzeczowniki niepoliczalne

accommodation (czasowe mieszkanie), advice (rada, porada), behaviour (zachowanie), damage (uszkodzenia, szkoda), equipment (wyposażenie), experience (doświadczenie), food (pożywienie, pokarm), furniture (meble), homework (praca domowa, zadanie domowe), housework (prace domowe), information (informacja), knowledge (wiedza), luggage (bagaż), media (media), music (muzyka), news (wiadomość, wiadomości), paper (papier), research (badanie, badanie), software (oprogramowanie), stuff (rzeczy), transport (transport), work (praca)

 

Mam nadzieję, że w tym niedługim artykule „Angielski – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czyli countable i uncountable nouns” wyjaśniliśmy w wystarczającym stopniu zagadnienia tutaj poruszone.

Zachęcam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z gramatyki języka angielskiego, dostępnymi na naszej stronie.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *