, 10 kwietnia, 2019, brak komentarzy

Angielskie czasy – I’m going to …

W trakcie tej lekcji poznamy sposób, dzięki któremu możemy poinformować swoich rozmówców o intencjach i zamiarach. Jest to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób na opisanie sytuacji, która zdarzy się w przyszłości.

Aby wyrazić jakiś swój zamiar lub intencję, używamy w języku angielskim konstrukcji I am going to… i w zależności od naszych planów dokładamy odpowiedni czasownik i dalsze informacje eat, sleep, play chess, watch TV, go to the cinema tomorrow, itd. Możemy przetłumaczyć te zdania jako Zamierzam jeść, spać, grać w szachy, oglądać telewizję, pójść jutro do kina.

Z konstrukcji tej korzystamy w sytuacjach, w której podjęliśmy decyzję o jakimś działaniu, mamy jakiś zamiar czy intencję.

 

Zdania oznajmujące

Oczywiście, nie jesteśmy ograniczeni do wyrażania zdań w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Możemy skorzystać z innych zaimków osobowych i podmiotów zdania:

I am going to make a phone call
Zamierzam zadzwonić

My dad is going to prepare well for the exam
Mój ojciec zamierza dobrze przygotować się do egzaminu

We are going to drink a lot of water
Zamierzamy pić dużo wody

They are going to go to the cinema tomorrow
Oni zamierzają pójść jutro do kina

 

Pytania i przeczenia

Pytania i przeczenia w tym wypadku tworzymy analogicznie jak w wypadku czasu Present Continuous. Aby utworzyć pytanie stosujemy inwersję czyli odpowiednią formę czasownika to be umieszczamy na początku zdania i zdanie kończymy znakiem zapytania:

Am I going to make a phone call?
Czy zamierzam zadzwonić?

Is my dad going to prepare well for the exam?
Czy mój ojciec zamierza dobrze przygotować się do egzaminu?

Are we going to drink a lot of water?
Czy zamierzamy pić dużo wody?

Are they going to go to the cinema tomorrow?
Czy oni zamierzają pójść jutro do kina?

 

Przeczenia tworzymy poprzed dołączenie słówka not do zdań oznajmiających:

I’m not going to make a phone call
Nie zamierzam zadzwonić

My dad is not (isn’t) going to prepare well for the exam
Mój ojciec nie zamierza dobrze przygotować się do egzaminu

We are not (aren’t) going to drink a lot of water
Nie zamierzamy pić dużo wody

They are not (aren’t) going to go to the cinema tomorrow
Oni nie zamierzają pójść jutro do kina

 

Going to czy Present Continuous for the future?

Po poznaniu konstrukcji going to możemy sobie zadać pytanie czy lepiej ją zastosować czy też skorzystać z czasu Present Continuous na oznaczenie przyszłości. Innymi słowy czy użyć:

I am going to visit my brother tomorrow. (Zamierzam jutro odwiedzić swojego brata.)

Czy też:

I’m visiting my brother tomorrow. (Jutro odwiedzam swojego brata.)

Oba zdania mają zbliżony sens, jednak zdanie z going to mówi jedunie o intencji, bez jakichkolwiek przygotowań. Natomiast zdanie w Present Continuous sugeruje, że podjęliśmy w tym celu jakieś kroki, np. zadzwoniliśmy do brata aby ustalić godzinę wizyty.

 

Opracował Paweł z portalu Repeto.org

Zachęcam do odwiedzenia portalu Repeto.org, gdzie można znaleźć wiele interesujących materiałów do nauki języków obcych.

 


Kategorie: Język angielski Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *