, 20 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Aplikacja do nauki języków obcych Fluent Forever

Aplikacja do nauki języków obcych Fluent Forever jest dostępna na rynku już od jakiegoś czasu. Twórcą tej aplikacji jest Gabriel Wyner, który zdobył popularność po napisaniu książki Fluent Forever: How to Learn Any Language Fast and Never Forget It.

W książce tej opisuje on swoją drogę do opanowaniu kilku języków obcych. I tak z tych jego doświadczeń wyłoniła się jego metoda nauki, na której bazuje, omawiana w tym artykule, aplikacja do nauki języków obcych Fluent Forever­.

Aplikacja ta obiecuje ‘From Zero to Fluent in Six Months’, czyli osiągnięcie biegłości w języku w ciągu pół roku.

 

Cechy wyróżniające aplikację Fluent Forever to:

– interaktywne fiszki

Fiszki te tworzymy sami, dobierając dowolne obrazki do znajdujących się w systemie słów.

– powtórki w interwałach

Powtórki materiału w odpowiednio zaplanowanych odstępach czasowych, mają zagwarantować to, że zapamiętamy przerabiane słowa.

– inteligentny porządek słów

Słowa, których uczymy się są podzielone nie na grupy tematyczne (red…orange…yellow), ale raczej na grupy asocjacyjne (red…apple…fruit). Takie uporządkowanie słów ma wspomóc ich zapamiętywanie.

– trening ust i uszy

Specjalnie zaprojektowane ćwiczenia mają na celu pomóc uczącemu się w rozpoznawaniu dźwięków języka obcego i nauce wymowy.

 

Języki dostępne do nauki

Na dzień dzisiejszy z aplikacją tą możemy uczyć się tych języków:

Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Rosyjski i Koreański.

 

Języki, które mają być dostępne niebawem:

Angielski, Niderlandzki, Hebrajski, Arabski, Japoński i Chiński.

 

Językiem operacyjnym tej aplikacji jest angielski. Dlatego też, znajomość języka angielskiego będzie tutaj konieczna.

 

 

Metoda, na której bazuje aplikacja Fluent Forever

Metoda, na której bazuje aplikacja Fluent Forever jest nazwana ‘The Four Step Method’, czyli metodą czterech kroków.

Podstawą tej metody są spersonalizowane fiszki oraz space repetition, czyli powtórki w odstępach czasowych.

Na temat space repetition, powiedziałem dużo w innych miejscach na tej stronie, dlatego też nie będę się tutaj powtarzał. (Na przykład tutaj, w podrozdziale – Rola powtórek.)

 

Cztery kroki, na których bazuje ta metoda to:

Krok 1: Nauka prawidłowej wymowy

Krok 2: Uczenie się słownictwa przy wykorzystaniu obrazów zamiast tłumaczeń.

Krok 3: Intuicyjne uczenie się gramatyki

Krok 4: Praktykowanie rozmowy w języku obcym z natywnymi nauczycielami.

 

Nauka prawidłowej wymowy

Uczenie się prawidłowej wymowy słów od samego początku jest czymś, czego ważność Gabriel Wyner podkreślał w swojej książce.

Według Gabriela Wynera nauczenie się wymowy słowa jest konieczne do jego zapamiętania. Nasz mózg musi stworzyć dźwiękową i ortograficzną podstawę, aby móc budować na niej kolejne elementy. Czyli, rozpoczynamy od zapoznania się z pisownią i wymową słowa, a dopiero po tym dodajemy jego znaczenie.

W aplikacji Fluent Forever znajdziemy lekcje wymowy, które są przerabiane na początku kursu. Lekcje te koncentrują się na systemie ortograficznym i dźwiękach języka obcego.

 

Przy nauce wymowy słów aplikacja ta wykorzystuje również, tzw. test par minimalnych.

Jak wiemy jednym z częstych problemów w nauce języka obcego jest nasza niezdolność do rozpoznania oraz wypowiedzenia niektórych dźwięków języka obcego. Często niektórych dźwięków po prostu nie słyszymy. A nawet, jeśli już je słyszymy, to nierzadko nie jesteśmy w stanie je wypowiedzieć.

Para minimalna jest to para wyrazów lub wyrażeń, które różnią się tylko jedną głoską, lecz posiadają różne znaczenia. Na przykład w języku polskim parę minimalną tworzą wyrazy kozakosa. Wyrazy te różnią się tylko jedną głoską /z/ – /s/. Jako przykład z języka angielskiego moglibyśmy podać: sit – seat (/ɪ/ – /i:/) lub so – saw (/əʊ/ – /ɔ:/).

W aplikacje tej pary minimalne są użyte do treningu naszych uszy, aby pomóc nam nie tylko w dostrzeżeniu różnic pomiędzy podobnie brzmiącymi wyrazami, ale również, aby je poprawnie wypowiedzieć.

 

Uczenie się słownictwa bez korzystania z tłumaczeń

Jedną z unikalnych cech metody stosowanej tutaj jest nie używanie tłumaczeń.

Zamiast tłumaczeń nauka znaczeń nowych słów odbywa się poprzez samodzielne dobieranie obrazków ilustrujących ich znaczenia.

Czyli, na przykład, chcąc zapamiętać, że słowo języka angielskiego man oznacza ‘mężczyzna’, zamiast wpisywania jego tłumaczenia na język polski, dołączamy jakiś obrazek z mężczyzną. Później widząc ten obrazek, powinniśmy rozumieć, o jakie tłumaczenie tutaj chodziło.

Według Gabriela Wynera to podejście ma trzy zalety:

Po pierwsze, ucząc się znaczenia nowych słów poprzez samodzielne dobieranie obrazków, tworzymy asocjacje, które będą łatwiejsze dla nas do zapamiętania. Fiszka w całości zaprojektowana przez kogoś innego, nie będzie tak samo skuteczna, jak ta, o której formie my decydujemy.

Po drugie, nie używając tłumaczeń wzmacniamy przyswajane przez nas dźwiękowe i ortograficzne fundamenty języka. (Była o tym mowa przy kroku 1.)

Po trzecie, poprzez nie używanie tłumaczeń uczymy się myśleć w języku obcym. Według Gabriela Wynera w metodach stosujących tłumaczenia, uczący się języka zamiast uczyć się myśleć się w tym języku, praktykują tłumaczenie z jednego języka na drugi.

 

W tym punkcie dotyczącym nauki słownictwa należy również powiedzieć o tym, że z aplikacją tą w pierwszej kolejności uczymy się słów o najwyższej frekwencyjności występowania.

W ten sposób metoda ta odwołuje się do zasady 80/20, zwaną również zasadą Pareto. Zgodnie z tą zasadą w jakimkolwiek przedsięwzięciu 80% rezultatów pochodzi od 20% włożonego wysiłku, czasu, materiałów, itp.

Na pewno również spotkaliście się z twierdzeniem, że poznanie 1000 najczęściej używanych słów, pozwala na rozpoznanie prawie 75% słów w większości materiałów pisanych.

Ci, którzy czytali książkę Gabriela Wynera znają rekomendowaną przez niego listę pierwszych 625 słów. Te 625 słów jest również wykorzystywane tutaj.

 

Wspomniałem już o tym, że w aplikacji tej, słowa których uczymy się, są podzielone na grupy asocjacyjne. Większość programów uczy słownictwa w grupach tematycznych. Na przykład ucząc się kolorów, uczymy się ich wszystkich po kolei: red, orange, yellow, blue, itd. Według Gabriela Wynera uczenie się w ten sposób nie wpływa dobrze na proces zapamiętywania.

To, co on proponuje, to zamiast uczenia się długich i monotonnych list ze słowami, uczenie się słów w powiązaniu z innymi słowami z nimi związanymi. I tak, na przykład ucząc się słowa ‘green’ (zielony), najlepiej wyobrazić sobie scenkę, w której widzimy zieloną żabę, siedząca na zielonym liściu, na stawie otoczonym zieloną trawą. Ten sposób uczenia się poprzez asocjację powoduje nie tylko, że słowa zapamiętujemy o wiele szybciej, ale również pomaga w uczeniu się kilku słów jednocześnie.

 

Intuicyjne uczenie się gramatyki

Przy pomocy  aplikacji Fluent Forever zasad gramatyki uczymy się intuicyjnie. Co to oznacza? Oznacza to, że zamiast uczenia się reguł gramatycznych, zasad gramatyki uczymy się na przykładowych zdaniach.

Nie używanie objaśnień gramatycznych nie jest czymś nowych. Na przykład jest to stosowane w programie takim, jak Rosetta Stone. Jednakże w odróżnieniu od Rosetty Stone w tym jedynym przypadku aplikacja Fluent Forever wykorzystuje tłumaczenia. Czyli pod przykładowymi zdaniami w języku obcym, ilustrującymi jakieś zasady gramatyczne, znajdziemy ich tłumaczenia na język angielski.

 

Praktykowanie rozmowy w języku obcym z natywnymi nauczycielami

Opcja ta nie jest jeszcze dostępna. Jakkolwiek, gdy pojawi się ona, korzystanie z niej będzie wiązać się z oddzielną opłatą, poza opłatą subskrypcyjną.

 

Koszt korzystania z aplikacji Fluent Forever

Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z tej aplikacji przez pierwsze 2 tygodnie.

 

Aby korzystać z aplikacji po upływie 14 dni, wymagane będzie wykupienie subskrypcji.

I tak:

– subskrypcja miesięczna: $9.99 za miesiąc (comiesięczna opłata)

– subskrypcja 6 miesięczna: $8.99 za miesiąc (jednorazowa opłata $53.94)

– Subskrypcja 12 miesięczna: $7.99 za miesiąc (jednorazowa opłata $95.88)

 

Wnioski końcowe

Aplikacja do nauki języków obcych Fluent Forever wygląda interesująco pod względem graficznym. Dlatego też uczenie się z nią jest przyjemne. Co jest ważne.

Jak to już wspomniałem powyżej, jest tutaj zastosowanych kilka nowatorskich rozwiązań, odmiennych od innych aplikacji.

Koleją zachętą do jej użycia jest osoba jej twórcy – Gabriela Wynera – i jego sukcesy w nauce języków obcych.

Czy aplikacje ta jest rzeczywiście w stanie pomóc nam osiągnąć biegłość w języku w ciągu pół roku? Według mojej opinii, używanie samej tej aplikacji, bez praktykowania rozmowy w języku obcym z natywnymi nauczycielami, raczej na pewno, nie doprowadzi nas do tego miejsca, w tak krótkim czasie. Jakkolwiek, aplikacja Fluent Forever jest warta wypróbowania.

 

Zachęcam również do przeczytania mojego wcześniejszego artykułu „Gabriel Wyner i jego metoda nauki języków obcych”.

Aplikacja Fluent Forever jest dostępna do pobrania ze sklepu na twoim urządzeniu mobilnym lub ze strony internetowej ’fluent-forever.com’ (otworzy się w nowej zakładce).

 


Kategorie: Aplikacje do nauki językówProgramy do nauki języków Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *