, 22 maja, 2018, brak komentarzy

Bezpłatny kurs języka rosyjskiego online – Dzień 14

Kontynuujemy nasz “Bezpłatny kurs języka rosyjskiego online“. Przedstawiamy kolejny dialog w języku rosyjskim. Pod treścią dialogu w języku rosyjskim, znajduje się jego nagranie, wykonanego przez Rosjankę. Wysłuchaj dialogu uważnie, zwracając uwagę na wymowę poszczególnych słów oraz całych zdań. Następnie zapoznaj się z jego tłumaczeniem na język polski oraz ze wszelkimi dodatkowymi wskazówkami.

 

DIALOG W JĘZYKU ROSYJSKIM

      

– Который час?
Уже почти полтретьего.
– Через час у меня занятие по русскому языку.
В полчетвёртого?
– Да, с полчетвёртого до полшестого.
Как часто ты ходишь на занятия по русскому?
– У меня занятия два раза в неделю.
А я разговариваю по-английски по Скайпу, но только раз в неделю.
– Одна лекция в неделю, это мало, не думаешь?
Не так плохо. Я английским занимаюсь сам, и раз в неделю практикую разговорный английский с нейтив-спикером.
– Откуда он?
Он англичанин, живёт в Манчестере.
– Ты познакомился с ним на сайте языкового обмена?
Да. О, мне надо идти, уже без десяти три!

 

TŁUMACZENIE

– Która jest godzina?
Jest prawie w pół do trzeciej.
– Za godzinę mam zajęcia z języka rosyjskiego.
W pół do czwartej?
– Tak. Z w pół do czwartej do w pół do szóstej.
Jak często chodzisz na zajęcia z języka rosyjskiego?
– Mam zajęcia dwa razy w tygodniu.
A ja rozmawiam po angielsku przez Skype’a, ale tylko raz w tygodniu.
– Jedna lekcja na tydzień to trochę mało, nie uważasz?
Nie jest tak źle. Angielskiego uczę się sam, i raz na tydzień praktykuję rozmowę z native speakerem.
– Skąd on jest?
Jest on anglikiem, mieszka w Manchesterze.
– Poznałeś go na stronie do wymiany językowej?
Tak. O, muszę już iść. Jest już za dziesięć trzecia!

 

SŁOWNICZEK

который – który
час – godzina
почти – prawie
пол – pół; половина – połowa
занятие – zajęcie; занятияzajęcia, lekcje
язык – język
часто – często
разговаривать – rozmawiać
английский – angielski
мало – mało
плохо – źle
заниматься zajmować się, uczyć się
сам – sam
раз – raz
практиковать – praktykować
англичанин – Anglik
познакомиться – poznać; zapoznać się
сайт – witryna (w Internecie)
обмен – wymiana

 

ZWROTY DO ZAPAMIĘTANIA

Która godzina? – Который час? / Сколко времени?
zajęcia z języka rosyjskiego – занятия по русскому языку

 

WYJAŚNIENIA

Aby, zapytać o to, która jest godzina, mamy do wyboru dwie różne formy, które możemy stosować zamiennie:

– Который час?
– Сколко времени?

Aby zapytać o godzinę uprzejmie, powiemy: Извините, вы не скажете который час / сколко времени?

 

Formalne określenia czasu:

Сейчас час. – Jest godzina 1.00 / 13.00.
Сейчас два часа. – Jest godzina 2.00 / 14.00.
Сейчас пять часов. – Jest godzina 5.00 / 17.00.
Сейчас два часа двадцать три минуты. – Jest godzina 2:23 / 14:23.

 

Nieformalne określenia czasu:

десять минут пятого – 4:10 / 16:10 (dosł. dziesięć minut piątej godziny)
половина седьмого – 6:30 / 18:30 (dosł. połowa godziny siódmej)
полшестого – w pół do szóstej
без двадцати шесть – za dwadzieścia szósta (dosł. bez dwudziestu szósta)
сейчас двенадцать пятнадцать – jest godzina 12:15 (dosł. teraz dwanaście piętnaście)

 

Prezentowany przez nas “Bezpłatny kurs języka rosyjskiego online” jest kursem języka rosyjskiego dla początkujących. Kontynuując naukę z nami zapoznasz się z podstawami języka rosyjskiego, oraz nabędziesz podstawowych zdolności komunikacyjnych w dość krótkim czasie.

Przejdź do następnej lekcji lub wróć do strony głównej kursu.

 


Kategorie: Bezpłatny kurs języka rosyjskiego Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *