, Marzec 18, 2019, brak komentarzy

Kiedy używamy at, in, on w angielskim?

Pytanie o to, kiedy używamy at, in, on w angielskim jest często stawiane przez studentów. Wyrazy at, in, on należą do grupy przyimków. Przyimki odgrywają w języku angielskim podobną rolę co w języku polskim, określają relację pomiędzy poszczególnymi częściami zdania, głównie pomiędzy orzeczeniem a dopełnieniem. Jednakże nie możemy automatycznie utożsamiać znaczenia przyimków angielskich z odpowiadającymi […]

czytaj więcej →


, Marzec 12, 2019, brak komentarzy

Angielskie czasowniki modalne (modal verbs) z przykładami użycia

Czasowniki modalne, w języku angielskim występujące jako modal verbs, są szczególną grupą czasowników. Od innych czasowników odróżnia ich to, że nie mają wszystkich form gramatycznych. Nie przyjmują końcówki ‘s’ w trzeciej osobie liczby pojedynczej (np. He / She can), oraz końcówki ‘ed’ w czasie przeszłym. Występuje po nich bezokolicznik bez ‘to’. Ponad to, obywają się bez […]

czytaj więcej →


Reklama


, Marzec 14, 2017, brak komentarzy

Popularne angielskie phrasal verbs z tłumaczeniami oraz przykładami użycia

W artykule tym są zebrane najpopularniejsze angielskie czasowniki frazowe, lub mówiąc inaczej, angielskie phrasal verbs.   Get get over (a difficulty) – przezwyciężyć John’s pretty upset, but he’ll get over it. (John jest dosyć zmartwiony, ale poradzi sobie z tym.)   get through (a test, an exam) – zdać, przejść przez The exam was difficult but I got through […]

czytaj więcej →


Reklama