, 22 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Czasy w języku angielskim – zestawienie

W artykule tym opiszę najważniejsze czasy w języku angielskim. Zestawienie tutaj zaprezentowane będzie obejmować dwanaście czasów języka angielskiego.

Mówiąc o czasach w języku, mamy na myśli czasy gramatyczne. W języku polskim wyróżniamy trzy czasy gramatyczne: teraźniejszy, przeszły i przyszły.

Podział czasów gramatycznych w języku polskim odpowiada podziałowi czasu, rozumianego w sensie przebiegu zdarzeń, na teraźniejszość, przeszłość oraz przyszłość.

W języku angielskim, jak zostanie to pokazane, wygląda to trochę inaczej.

Wspomniałem o tym w pierwszym paragrafie, że omówię dwanaście czasów (tenses) języka angielskiego. Lucyna Gołębiowska w swoim podręczniku pisze, że „owa dwunastka nie czyni wcale angielskiego językiem ‘lepszym’ czy ‘precyzyjniejszym’ od polskiego. Po prostu za pomocą czasu gramatycznego wyraża się w języku angielskim pewne informacje, które w języku polskim przekazywane są w inny sposób, na przykład formą niedokonaną i dokonaną, które z kolei nie istnieją w angielskim.” [1]

Czasy w języku angielskim oprócz tego, że dzielą się na teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, występują również w takich formach jak continuous oraz perfect. Wszystko to zostanie wyjaśnione poniżej.

 

Omówienie czasów języka angielskiego

1) Present Simple

Present simple to czas teraźniejszy prosty. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś ogólnym, lub o czymś, co robimy często.

Dla wszystkich osób, z wyjątkiem hesheit, forma czasu present simple jest identyczna z formą bezokolicznika.

W przypadku hesheit do formy bezokolicznika dodajemy końcówkę ‘s’.

Czyli, w liczbie pojedynczej występują:

I []

you []

he []s

she []s

it []s

 

W liczbie mnogiej:

we []

you []

they []

 

Za pomocą nawiasu kwadratowego zaznaczyłem miejsca, gdzie wstawiamy czasownik główny. W ten sam sposób będę postępować we wszystkich kolejnych przykładach.

Należy zaznaczyć to, że w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej, czasami zamiast ‘s’ musimy dodać ‘es’ Zależy to od pisowni wyrazu.

 

Przykłady:

He teaches maths. (On uczy matematyki)

W zdaniu tym jest powiedziane, że ktoś uczy matematyki. Lecz nie chodzi tu o to, że ta osoba jest w tej chwili na lekcji, bo to zostałoby wyrażone kolejnym z opisanych tu czasów (present continuous), ale o to, że matematyka jest tym, czym on zajmuje się.

 

I listen to music. (Słucham muzyki)

Ponownie, w zdaniu tym nie chodzi o to, że słucham muzyki w tej chwili, lecz ogólnie, że jest to jedna z rzeczy, którą od czasu do czasu robię.

 

I do this kind of stuff. (Ja robię tego typu rzeczy)

He buys books very often. (On kupuje książki bardzo często)

 

Bardziej wyczerpujące omówienie czasu present simple znajduje się tutaj.

 

2) Present Continuous

Present continuous to czas teraźniejszy ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o tym, co robimy w danej chwili. Innymi słowy, jest to czas, który opisuje czynności oraz sytuacje tymczasowe, dziejące się w chwili wypowiadania zdania.

Czas present continuous składa się z am, are lub is oraz czasownika głównego z końcówką –ing.

Wybór pomiędzy am, are, is zależy od tego, w której osobie występuje czasownik posiłkowy ‘be’.

Czyli, w liczbie pojedynczej występują:

I am []ing

you are []ing

he is []ing

she is []ing

it is []ing

 

W liczbie mnogiej:

we are []ing

you are []ing

they  are []ing

 

Przykłady:

I am / I’m doing dinner right now. (Ja robię obiad w chwili obecnej.)

He is / He’s playing Xbox with a friend. (On gram na Xboxie z kolegą.)

 

Bardziej wyczerpujące omówienie czasu present continuous znajduje się tutaj.

 

3) Present Perfect

Present perfect to czas teraźniejszy zakończony. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co już odbyło się, co już zostało zakończone, ale czego skutki trwają do chwili wypowiadania zdania.

Present perfect składa się z have bądź has oraz czasownika głównego z końcówką –ed. W przypadku czasowników nieregularnych użyjemy have bądź has oraz trzeciej formy czasownika nieregularnego (past participle).

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I have []ed  albo  I have [ 3 ]

you have []ed albo  you have [ 3 ]

he has []ed  albo  he has [ 3 ]

she has []ed  albo  she has [ 3 ]

it  has []ed  albo  it has [ 3 ]

 

W liczbie mnogiej:

we have []ed  albo  we have [ 3 ]

 you have []ed  albo  you have [ 3 ]

 they have []ed  albo  they have [ 3 ]

* Wszędzie tam, gdzie pojawia się cyfra [3], oznacza ona trzecią formę czasownika nieregularnego.

 

Przykłady:

He has opened the window. (On otworzył okno.)

W tym zdaniu najistotniejsze jest to, że okno jest teraz otwarte. I chociaż okno zostało otworzone wcześniej, to skutki tego są odczuwalne do chwili obecnej. (Okno nadal pozostaje otwarte.)

 

I have seen that film. (Ja oglądałem ten film.)

Ponownie, w zdaniu tym mówiąc, że oglądałem jakiś film, chcę zakomunikować głównie to, że już go znam. Gdybym chciał powiedzieć o tym, kiedy go oglądałem, użyłbym czasu przeszłego prostego (o którym będzie mowa później).

 

I have done my homework. (Odrobiłem moją pracę domową.)

He has played that game before. (On grał już w tą grę wcześniej.)

 

4) Present Perfect Continuous

Present perfect continuous to czas teraźniejszy zakończony ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co rozpoczęło się w przeszłości, ale trwa w sposób nieprzerwany aż do chwili obecnej.

Present Perfect Continuous składa się z dwóch czasowników posiłkowych – have lub has oraz been – i czasownika głównego z końcówką –ing.

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I have been []ing

you have been []ing

he has been []ing

she has been []ing

it has been []ing

 

W liczbie mnogiej:

we have been []ing

you have been []ing

they have been []ing

 

Przykłady:

I have been learning since morning. (Uczę się od rana)

Wypowiadając zdanie tego typu, chcę zakomunikować nie tylko to, kiedy rozpocząłem naukę, ale również to, że nadal się uczę.

 

He has been waiting for her since two o’clock. (On czeka na nią od godziny drugiej.)

Podobnie w tym zdaniu informujemy o tym, jak długo ktoś czekał, oraz to, że nadal czeka.

 

I have been living here for few years. (Mieszkam tutaj od kilku lat.)

He has been playing games for 8 hours. (On gra w gry od 8 godzin.)

 

5) Past Simple

Past simple to czas przeszły prosty. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co miało miejsce w przeszłości.

Past simple tworzymy poprzez dodane do czasownika głównego końcówki –ed. Dla czasowników nieregularnych natomiast past simple to druga kolumna na listach z takimi czasownikami.

I tak, w liczbie pojedyncze występują:

I []ed  albo  I 2 ]

you []ed  albo  you 2 ]

he []ed  albo  he 2 ]

she []ed  albo  she 2 ]

it []ed  albo  it2 ]

 

W liczbie mnogiej:

we []ed  albo  we 2 ]

you []ed  albo  you 2 ]

they []ed  albo  they2 ]

* Wszędzie tam, gdzie pojawia się cyfra [2], oznacza ona drugą formę czasownika nieregularnego.

 

Przykłady:

I watched TV last night. (Oglądałem telewizję wczoraj wieczorem.)

He come back home at two. (On wrócił do domu o drugiej.)

I studied hard yesterday. (Dużo wczoraj uczyłem się.)

 

Bardziej wyczerpujące omówienie czasu past simple znajduje się tutaj.

 

6) Past Continuous

Past continuous to czas przeszły ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co trwało w sposób ciągły w określonej przeszłości. Mówiąc inaczej czas ten przede wszystkim informuje o tym, że coś trwało w przeszłości.

Past continuous tworzymy łącząc was lub were z czasownikiem głównym zakończonym na –ing.

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I was []ing

You were []ing

he was []ing

she was []ing

it was []ing

 

W liczbie mnogiej:

we were []ing

you were []ing

they were []ing

 

Przykłady:

Yesterday at eleven I was watching TV. (Wczoraj o jedenastej oglądałem telewizję.)

She was reading a book when I came to talk to her. (Ona czytała książkę, gdy przyszedłem z nią porozmawiać.)

You were still sleeping when I left for work. (Ty nadal spałaś, gdy wyszedłem do pracy.)

 

Bardziej wyczerpujące omówienie czasu past continuous znajduje się tutaj.

 

7) Past Perfect

Past perfect to czas przeszły zakończony, określany również, jako czas zaprzeszły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co zostało zakończone przed określonym momentem w przeszłości.

Past perfect składa się z had oraz czasownika głównego z końcówką –ed. W przypadku czasowników nieregularnych użyjemy had oraz trzeciej formy czasownika nieregularnego (past participle).

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I had []ed  lub  I had [ 3 ]

you had []ed  lub  you had [ 3 ]

he had []ed  lub  he had [ 3 ]

she had []ed  lub  she had [ 3 ]

it had []ed  lub  it had [ 3 ]

 

W liczbie mnogiej:

we had []ed  lub  we had [ 3 ]

you had []ed  lub  you had [ 3 ]

they had []ed  lub  they had [ 3 ]

  * Wszędzie tam, gdzie pojawia się cyfra [3], oznacza ona trzecią formę czasownika nieregularnego.

 

Przykłady:

I realized I had seen her before. (Uświadomiłem sobie, że widziałem ją wcześniej.)

She had left the office before you arrived. (Ona wyszła z biura przed twoim przyjazdem.)

After I had finished my homework, I went to bed. (Po tym, gdy odrobiłem / skończyłem pracę domową, poszedłem spać.)

 

8) Past Perfect Continuous

Past perfect continuous to czas przeszły zakończony ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co rozpoczęło się w przeszłości i trwało do rozpoczęcia się czegoś innego w przeszłości.

Past perfect continuous składa się z had been oraz czasownika głównego z końcówką –ed.

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I had been []ing

you had been []ing

he had been []ing

she had been []ing

it had been []ing

 

W liczbie mnogiej:

we had been []ing

you had been []ing

they had been []ing

 

Przykłady:

They had been watching TV at the time. (W tym czasie oglądali telewizję.)

I had been playing Xbox for an hour before he arrived. (Od godziny grałem Xbox, gdy on przyszedł.)

The phone had been ringing for 5 minutes before she answered. (Telefon dzwonił od 5 minut, zanim ona odebrała.)

 

9) Future Simple

Future simple to czas przyszły prosty. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co wydarzy się w przyszłości.

Czas future simple składa się tylko z will oraz czasownika głównego w formie podstawowej.

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I will []

you will []

he will []

she will []

it will []

 

W liczbie mnogiej:

we will []

you will []

they will []

 

Przykłady:

I will come back tomorrow. (Wrócę jutro.)

I will call you this afternoon. (Zadzwonię do ciebie po południ.)

I will do the shopping on my way back. (Zrobię zakupy w drodze powrotnej.)

 

10) Future Continuous

Future continuous to czas przyszły ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co będzie trwało w przyszłości w sposób ciągły, w określonym momencie albo przez pewien czas.

Czas future continuous tworzą dwa czasowniki posiłkowe, a mianowicie will be, oraz czasownik główny z końcówką –ing.

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I will be []ing

you will be []ing

he will be []ing

she will be []ing

it will be []ing

 

W liczbie mnogiej:

we will be []ing

you will be []ing

they will be []ing

 

Przykłady:

In the evening I will be watching TV as usual. (Wieczorem będę jak zwykle oglądał telewizję.)

I will be working all day tomorrow. (Jutro cały dzień będę pracować.)

Next week, I will be studying  for an exam. (W następnym tygodniu będę się uczył do egzaminu.)

 

11) Future Perfect

Future perfect to czas przyszły zakończony. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o tym, że coś zostanie zakończone przed określonym momentem w przyszłości.

Future perfect składa się z will have oraz czasownika głównego z końcówką –ed. W przypadku czasowników nieregularnych użyjemy will have oraz trzeciej formy czasownika nieregularnego (past participle).

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I will have []ed  albo  I will have [ 3 ]

you will have []ed  albo  you will have [ 3 ]

he will have []ed  albo  he will have [ 3 ]

she will have []ed  albo  she will have [ 3 ]

it will have []ed  albo  it will have [ 3 ]

 

W liczbie mnogiej:

we will have []ed  albo  we will have [ 3 ]

you will have []ed  albo  you will have [ 3 ]

they will have []ed  albo  they will have [ 3 ]

  * Wszędzie tam, gdzie pojawia się cyfra [3], oznacza ona trzecią formę czasownika nieregularnego.

 

Przykłady:

I will have written that essay by tomorrow. (To wypracowanie będzie napisane do jutra.)

He will have saved enough money for a new iPad by then. (Do tej pory on zaoszczędzi dosyć pieniędzy na nowy iPad.)

By that time he will have repaired the car. (Do tego czasu naprawi samochód.)

 

12) Future Perfect Continuous

Future perfect continuous to czas przyszły zakończony ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co rozpocznie się przed określonym momentem w przyszłości i będzie trwać nadal w sposób ciągły.

Future perfect continuous składa się z trzech czasowników posiłkowych: will, have i been, oraz czasownika głównego z końcówką –ing.

I tak, w liczbie pojedynczej występują:

I will have been []ing 

you will have been []ing 

he will have been []ing 

she will have been []ing 

it will have been []ing 

 

W liczbie mnogiej:

we will have been []ing

you will have been []ing 

they  will have been []ing 

 

Przykłady:

In October I will have been learning English for four years. (W październiku minie 4 lata, odkąd uczę się angielskiego.)

At 8 p.m. we will have been driving for five hours. (O dwudziestej będziemy jechać już 5 godzin.)

She will have been working here for 5 years next year. (Następnego roku ona będzie tu pracować już 5 lat.)

 

Zestawienie czasów w języku angielskim

Przedstawiam tutaj krótkie zestawienie z przykładami dla słów do (robić) i play (grać).

Czasy teraźniejsze
Present SimpleI do He plays
Present ContinuousI am doing He is playing
Present PerfectI have done He has played
Present Perfect ContinuousI have been doing He has been playing
Czasy przeszłe
Past SimpleI didHe played
Past ContinuousI was doing He was playing
Past PerfectI had doneHe had played
Past Perfect ContinuousI had been doingHe had been playing
Czasy przyszłe
Future SimpleI will do He will play
Future ContinuousI will be doing He will be playing
Future PerfectI will have doneHe will have played
Future Perfect Continuous I will have been doing He will have been playing

 

Zakończenie

Na tym kończymy ten artykuł ‘Czasy w języku angielskim – zestawienie’. Oczywiście temat ten nie został wyczerpany. Każdy z czasów omówiliśmy dosyć ogólnie, starając się przekazać tylko najważniejsze informacje.

Znajomość tych wszystkich czasów nie jest konieczna, aby sprawnie komunikować się w języku angielskim. Niektóre z nich są używane częściej, a niektóre bardzo rzadko. Te najważniejsze, które potrzebujemy opanować w pierwszej kolejności, to: present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past simple, past continuous, future simple oraz wyrażenie going to, które omawiamy gdzie indziej.

*             *             *

Przypisy

[1] Lucyna Gołębiowska, Przewodnik po czasach w języku angielskim, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka, 1991, s. 10.

 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł ‘Czasy w języku angielskim – zestawienie’ okazał się pomocny w twojej nauce angielskiego.

Zachęcam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z gramatyki języka angielskiego, dostępnymi na naszej stronie.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *