, Kwiecień 12, 2019, brak komentarzy

Czasy w języku angielskim – zestawienie

Reklama

W artykule tym opiszę najważniejsze czasy w języku angielskim. Zestawienie tutaj zaprezentowane będzie obejmować dwanaście czasów języka angielskiego.

Mówiąc o czasach w języku, mamy na myśli czasy gramatyczne. W języku polskim wyróżniamy trzy czasy gramatyczne: teraźniejszy, przeszły i przyszły.

Podział czasów gramatycznych w języku polskim odpowiada podziałowi czasu, rozumianego w sensie przebiegu zdarzeń, na teraźniejszość, przeszłość oraz przyszłość.

W języku angielskim, jak zostanie to pokazane, wygląda to trochę inaczej.

Wspomniałem o tym w pierwszym paragrafie, że omówię dwanaście czasów (tenses) języka angielskiego. Lucyna Gołębiowska w swoim podręczniku pisze, że „owa dwunastka nie czyni wcale angielskiego językiem ‘lepszym’ czy ‘precyzyjniejszym’ od polskiego. Po prostu za pomocą czasu gramatycznego wyraża się w języku angielskim pewne informacje, które w języku polskim przekazywane są w inny sposób, na przykład formą niedokonaną i dokonaną, które z kolei nie istnieją w angielskim.” [1]

Czasy w języku angielskim oprócz tego, że dzielą się na teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, występują również w takich formach jak continuous oraz perfect. Wszystko to zostanie wyjaśnione poniżej.

 

Omówienie czasów języka angielskiego

 1. Present Simple

Present simple to czas teraźniejszy prosty. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś ogólnym, lub o czymś, co robimy często.

Dla wszystkich osób, z wyjątkiem he, she, it, forma czasu present simple jest identyczna z formą bezokolicznika. Czyli,

I, you, we, they []*

* Za pomocą nawiasu kwadratowego zaznaczyłem miejsce, gdzie wstawiamy czasownik główny. W ten sam sposób będę postępować we wszystkich kolejnych przykładach.

 

W przypadku he, she, it do formy bezokolicznika dodajemy końcówkę ‘s’. Czyli,

he, she, it []s

Należy zaznaczyć to, że czasami zamiast ‘s’ musimy dodać ‘es’ Zależy to od pisowni wyrazu.

 

Podajmy teraz kilka przykładów:

He teaches maths. (On uczy matematyki.)

W zdaniu tym jest powiedziane, że ktoś uczy matematyki. Lecz nie chodzi tu o to, że ta osoba jest w tej chwili na lekcji, bo to zostałoby wyrażone kolejnym z opisanych tu czasów (present continuous), ale o to, że matematyka jest tym, czym on zajmuje się.

 

I listen to music. (Słucham muzyki).

Ponownie, w zdaniu tym nie chodzi o to, że słucham muzyki w tej chwili, lecz ogólnie, że jest to jedna z rzeczy, którą od czasu do czasu robię.

 

I do this kind of stuff. (Ja robię tego typu rzeczy.)

He buys books very often. (On kupuje książki bardzo często.)

 

 1. Present Continuous

Present continuous to czas teraźniejszy ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co robimy w danej chwili. Czyli jest to czas, który opisuje czynności oraz sytuacje tymczasowe, dziejące się w chwili wypowiadania zdania.

 

Czas present continuous składa się z am, are lub is oraz czasownika głównego z końcówką –ing.

Wybór pomiędzy am, are, is zależy od tego, w której osobie występuje czasownik posiłkowy ‘be’.

Czyli, w liczbie pojedynczej, mamy:

I  am []ing

you  are []ing

he, she, it  is []ing

 

W liczbie mnogiej:

we, you, they  are []ing

 

Podajmy teraz kilka przykładów:

I am doing dinner right now. (Ja robię obiad w chwili obecnej.)

He is playing Xbox with a friend. (On gram na Xboxie z kolegą.)

 

 1. Present Perfect

Present perfect to czas teraźniejszy zakończony. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co już odbyło się, co już zostało zakończone, ale czego skutki trwają do chwili wypowiadania zdania.

Present perfect składa się z have bądź has oraz czasownika głównego z końcówką –ed. W przypadku czasowników nieregularnych użyjemy have bądź has oraz trzeciej formy czasownika nieregularnego (past participle).

 

I tak, w liczbie pojedynczej mamy:

I, you  have []ed  lub  have [ 3 ]*

he, she, it  has []ed  lub  has [ 3 ]

* Trzecia forma czasownika nieregularnego.

 

W liczbie mnogiej:

we, you, they  have []ed  lub  have [ 3 ]

 

Podajmy kilka przykładów:

He has opened the window. (On otworzył okno.)

W tym zdaniu najistotniejsze jest to, że okno jest teraz otwarte. I chociaż okno zostało otworzone wcześniej, to skutki tego są odczuwalne do chwili obecnej. (Okno nadal pozostaje otwarte.)

 

I have seen that film. (Ja oglądałem ten film.)

Ponownie, w zdaniu tym mówiąc, że oglądałem jakiś film, chcę zakomunikować głównie to, że już go znam. Gdybym chciał powiedzieć o tym, kiedy go oglądałem, użyłbym czasu przeszłego prostego (o którym będzie mowa później).

 

I have done my homework. (Odrobiłem moją pracę domową.)

He has played that game before. (On grał już w tą grę wcześniej.)

 

 1. Present Perfect Continuous

Present perfect continuous to czas teraźniejszy zakończony ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co rozpoczęło się w przeszłości, ale trwa w sposób nieprzerwany aż do chwili obecnej.

Present Perfect Continuous składa się z dwóch czasowników posiłkowych – have lub has oraz been – i czasownika głównego z końcówką –ing.

 

I tak, w liczbie pojedynczej mamy:

I, you  have been []ing

he, she, it  has been []ing

 

W liczbie mnogiej:

we, you, they  have been []ing

 

Podajmy teraz kilka przykładów:

I have been learning since morning. (Uczę się od rana)

Wypowiadając zdanie tego typu, chcę zakomunikować nie tylko to, kiedy rozpocząłem naukę, ale również to, że nadal się uczę.

 

He has been waiting for her since two o’clock. (On czeka na nią od godziny drugiej.)

Podobnie w tym zdaniu informujemy o tym, jak długo ktoś czekał, oraz to, że nadal czeka.

 

I have been living here for few years. (Mieszkam tutaj od kilku lat.)

He has been playing games for 8 hours. (On gra w gry od 8 godzin.)

 

 1. Past Simple

Past simple to czas przeszły prosty. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co miało miejsce w przeszłości.

Past simple tworzymy poprzez dodane do czasownika głównego końcówki –ed. Dla czasowników nieregularnych natomiast Past Simple to druga kolumna na listach z takimi czasownikami.

Wygląda to w ten sposób:

I, you, he, she, it, we, they  []ed 

lub

I, you, he, she, it, we, they  [ 2 ]*

* Druga forma czasownika nieregularnego.

 

Podajmy kilka przykładów:

I watched TV last night. (Oglądałem telewizję wczoraj wieczorem.)

He come back home at two. (On wrócił do domu o drugiej.)

I studied hard yesterday. (Dużo wczoraj uczyłem się.)

 

 1. Past Continuous

Past continuous to czas przeszły ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co trwało w sposób ciągły w określonej przeszłości. Mówiąc inaczej czas ten przede wszystkim informuje o tym, że coś trwało w przeszłości.

Past continuous tworzymy łącząc was lub were z czasownikiem głównym zakończonym na –ing.

 

I tak, w liczbie pojedynczej mamy:

I, he, she, it  was []ing

You  were []ing

 

W liczbie mnogiej:

we, you, they were []ing

 

Podajmy kilka przykładów:

Yesterday at eleven I was watching TV. (Wczoraj o jedenastej oglądałem telewizję.)

She was reading a book when I came to talk to her. (Ona czytała książkę, gdy przyszedłem z nią porozmawiać.)

You were still sleeping when I left for work. (Ty nadal spałaś, gdy wyszedłem do pracy.)

 

 1. Past Perfect

Past perfect to czas przeszły zakończony, określany również, jako czas zaprzeszły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co zostało zakończone przed określonym momentem w przeszłości.

Past perfect składa się z had oraz czasownika głównego z końcówką –ed. W przypadku czasowników nieregularnych użyjemy had oraz trzeciej formy czasownika nieregularnego (past participle).

 

Wygląda to w ten sposób:

I, you, he, she, it, we, they  had []ed 

lub

I, you, he, she, it, we, they  had [ 3 ]*

* Trzecia forma czasownika nieregularnego.

 

Podajmy kilka przykładów:

I realized I had seen her before. (Uświadomiłem sobie, że widziałem ją wcześniej.)

She had left the office before you arrived. (Ona wyszła z biura przed twoim przyjazdem.)

After I had finished my homework, I went to bed. (Po tym, gdy odrobiłem / skończyłem pracę domową, poszedłem spać.)

 

 1. Past Perfect Continuous

Past perfect continuous to czas przeszły zakończony ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co rozpoczęło się w przeszłości i trwało do rozpoczęcia się czegoś innego w przeszłości.

Past perfect continuous składa się z had been oraz czasownika głównego z końcówką –ed.

 

Wygląda to w ten sposób:

I, you, he, she, it, we, they  had been []ing

 

Podajmy kilka przykładów:

They had been watching TV at the time. (W tym czasie oglądali telewizję).

I had been playing Xbox for an hour before he arrived. (Od godziny grałem Xbox, gdy on przyszedł.)

The phone had been ringing for 5 minutes before she answered. (Telefon dzwonił od 5 minut, zanim ona odebrała.)

 

 1. Future Simple

Future simple to czas przyszły prosty. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co wydarzy się w przyszłości.

Czas future simple składa się tylko z will oraz czasownika głównego w formie podstawowej.

 

Wygląda to w ten sposób:

I, you, he, she, it, we, they  will []

 

Podajmy kilka przykładów:

I will come back tomorrow. (Wrócę jutro.)

I will call you this afternoon. (Zadzwonię do ciebie po południ.)

I will do the shopping on my way back. (Zrobię zakupy w drodze powrotnej.)

 

 1. Future Continuous

Future continuous to czas przyszły ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co będzie trwało w przyszłości w sposób ciągły, w określonym momencie albo przez pewien czas.

Czas future continuous tworzą dwa czasowniki posiłkowe, a mianowicie will be, oraz czasownik główny z końcówką –ing.

 

Wygląda to w ten sposób:

I, you, he, she, it, we, they  will be []ing

 

Podajmy teraz kilka przykładów:

In the evening I will be watching TV as usual. (Wieczorem będę jak zwykle oglądał telewizję.)

I will be working all day tomorrow. (Jutro cały dzień będę pracować.)

Next week, I will be studying  for an exam. (W następnym tygodniu będę się uczył do egzaminu.)

 

 1. Future Perfect

Future perfect to czas przyszły zakończony. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o tym, że coś zostanie zakończone przed określonym momentem w przyszłości.

Future perfect składa się z will have oraz czasownika głównego z końcówką –ed. W przypadku czasowników nieregularnych użyjemy will have oraz trzeciej formy czasownika nieregularnego (past participle).

 

I tak, otrzymujemy:

I, you, he, she, it, we, they  will have []ed 

lub

I, you, he, she, it, we, they  will have [ 3 ]*

* Trzecia forma czasownika nieregularnego.

 

Podajmy kilka przykładów:

I will have written that essay by tomorrow. (To wypracowanie będzie napisane do jutra.)

He will have saved enough money for a new iPad by then. (Do tej pory on zaoszczędzi dosyć pieniędzy na nowy iPad.)

By that time he will have repaired the car. (Do tego czasu naprawi samochód.)

 

 1. Future Perfect Continuous

Future perfect continuous to czas przyszły zakończony ciągły. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co rozpocznie się przed określonym momentem w przyszłości i będzie trwać nadal w sposób ciągły.

Future perfect continuous składa się z trzech czasowników posiłkowych: will, have i been, oraz czasownika głównego z końcówką –ing.

 

Wygląda to w ten sposób:

I, you, he, she, it, we, they  will have been []ing 

 

Podajmy kilka przykładów:

In October I will have been learning English for four years. (W październiku minie 4 lata, odkąd uczę się angielskiego.)

At 8 p.m. we will have been driving for five hours. (O dwudziestej będziemy jechać już 5 godzin.)

She will have been working here for 5 years next year. (Następnego roku ona będzie tu pracować już 5 lat.)

 

Zestawienie czasów w języku angielskim

Przedstawiam tutaj krótkie zestawienie z przykładami dla słów do (robić) i play (grać).

Present Simple I do He plays
Present Continuous I am doing He is playing
Present Perfect I have done He has played
Present Perfect Continuous
I have been doing He has been playing
Past Simple I did He played
Past Continuous I was doing He was playing
Past Perfect I had done He had played
Past Perfect Continuous
I had been doing He had been playing
Future Simple I will do He will play
Future Continuous I will be doing He will be playing
Future Perfect I will have done He will have played
Future Perfect Continuous I will have been doing He will have been playing

 

Zakończenie

Na tym kończymy ten artykuł ‘Czasy w języku angielskim – zestawienie’. Oczywiście temat ten nie został wyczerpany. Każdy z czasów omówiliśmy dosyć ogólnie, starając się przekazać tylko najważniejsze informacje.

Znajomość tych wszystkich czasów nie jest konieczna, aby sprawnie komunikować się w języku angielskim. Niektóre z nich są używane częściej, a niektóre bardzo rzadko. Te najważniejsze, które potrzebujemy opanować w pierwszej kolejności, to: present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past simple, past continuous, future simple oraz wyrażenie going to, które omawiamy gdzie indziej.

*             *             *

Przypisy

[1] Lucyna Gołębiowska, Przewodnik po czasach w języku angielskim, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka, 1991, s. 10.

 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł ‘Czasy w języku angielskim – zestawienie’ okazał się pomocny w twojej nauce angielskiego.

Zachęcam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z gramatyki języka angielskiego, dostępnymi na naszej stronie.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: ,Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *