, 14 maja, 2019, brak komentarzy

Kiedy używamy as i like w języku angielskim?

Słowa ‘as’ i ‘like’ w języku angielskim mogą być używane w kilku różnych znaczeniach, o których powiemy poniżej.

 

as w języku angielskim używamy:

– w znaczeniu przybliżonym do polskiego słowo ‘jako

He works as an electrician. (On pracuje, jako elektryk.)

She works as a nurse. (Ona pracuje, jako pielęgniarka.)

I use Facebook as a way of keeping in touch with friends. (Używam Facebooka, jako sposobu na utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi.)

He takes me to parties, as a friend. (Zabiera mnie na przyjęcia, jako przyjaciel.)

 

– w znaczeniu przybliżonym do polskiego słowo jak’, występującego w znaczeniu wyrażenia porównawczego.

W tych przypadkach ‘as’ występuje przed podmiotem + czasownikiem (subject + verb) lub przed imiesłowem biernym (past participle).

It went exactly as I had predicted. (To poszło dokładnie tak, jak przewidziałem.)

As expected, he wasn’t happy about it. (Zgodnie z oczekiwaniami / jak się tego spodziewałem, on nie był z tego zadowolony.)

 

– w znaczeniu przybliżonym do polskiego słowo ‘ponieważ

As it was getting late, I decided to go back home. (Ponieważ robiło się już późno, postanowiłem wrócić do domu)

You can go first as you’re the oldest. (Możesz iść pierwszy, ponieważ jesteś najstarszy.)

 

– po niektórych czasownikach, między innymi describe i regard

He described her as shy. (Opisał ją, jako nieśmiałą.)

I would describe it as a good movie. (Opisałbym to, jako dobry film.)

 

His parents always regarded him as the smartest of their children. (Jego rodzice zawsze uważali go za najmądrzejszego ze swoich dzieci.)

He was regarded as a very good player. (On był uważany za bardzo dobrego zawodnika.)

 

– z przymiotnikami i przysłówkami przy wyrażaniu porównań

My phone is not as good as yours. (Mój telefon nie jest tak dobry jak twój.)

I can’t run as fast as you. (Nie mogę biegać tak szybko jak ty.)

 

– w znaczeniu ‘na przykład’

I visited many cities in Russia, such as Moscow, Saint Petersburg, Rostov-on-Don and other. (Byłem w wielu miastach w Rosji, takich jak Moskwa, Sankt Petersburg, Rostów nad Donem i inne.)

 

– z wyrażeniem ‘the same …as

He is just the same as always. (On jest taki sam jak zawsze.)

This is the same as mine. (To jest tak samo jak moje.)

 

– we frazach

as far as I know

As far as I know he always lived there. (O ile wiem, on zawsze tam mieszkał.)

 
as far as I’m concerned

As far as I’m concerned, I’m not staying. (Jeśli o mnie chodzi, ja nie zostaję.)

 
as far as I can see

That’s the problem as far as I can see. (Z tego, co widzę, to jest problem.)

 
as far as I can tell

There’s been no change, as far as I can tell. (O ile mi wiadomo, nic się nie zmieniło.)

 

 

like w języku angielskim używamy:

– w znaczeniu ‘podobny do

Słowo like w znaczeniu ‘podobny do’ występuje szczególnie po czasownikach: be, seem, feel, look, sound, smell i taste.

She looks like her sister. (Ona wygląda jak jej siostra. / tzn. jest podobna do swojej siostry)

I’ve got a t-shirt just like yours. (Mam koszulkę taką jak twoja. / tzn. podobną do twojej)

Is Russian food like Polish? (Czy rosyjskie jedzenie jest takie jak polskie? / tzn. jest podobne do polskiego)

 

– w znaczeniu ‘na przykład’

I enjoy all sorts of movies, like fantasy, adventure and comedy. (Lubię wiele rodzajów filmów, takie jak fantastyczne, przygodowe i komedie.)

 

*             *             *

Mam nadzieję, że w artykule tym wyjaśniliśmy w wystarczającym stopniu to, kiedy używamy as i like w języku angielskim.

Zachęcam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z gramatyki języka angielskiego, dostępnymi na naszej stronie.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *