, 25 listopada, 2019, brak komentarzy

Krótkie pytania na końcu zdania, czyli question tags

W artykule tym omówimy question tags (lub tag questions), czyli krótkie pytania na końcu zdania. W niektórych polskojęzycznych materiałach są one określane jako pytania ogonkowe lub pytania rozłączne. Mówiąc ogólnie question tags są używane w celu uzyskania potwierdzenia wypowiedzi i na język polski tłumaczy się je najczęściej jako: prawda? nieprawdaż? zgadza się? Mogą one występować zarówno w zdaniach twierdzących, jak i przeczących.

Oto dwa przykłady zdań z question tags:

She speaks English, doesn’t she? (Ona mówi po angielsku, nieprawdaż?)

He doesn’t like coffee, does he? (On nie lubi kawy, zgadza się?)

 

Zwróćmy uwagę na to, że w przykładach tych pierwsze ze zdań jest zdaniem twierdzącym, a drugie zdaniem przeczącym. Jak łatwo zauważyć, używając question tags stosujemy tu zasadę odwrotności. Oznacza to, że do zdania twierdzącego dodajemy question-tag pytająco-przeczący, a do zdania przeczącego question tag pytająco-twierdzący. Czyli wygląda to w ten sposób:

zdanie twierdzące → question tag pytająco-przeczący

zdanie przeczące → question tag  pytająco-twierdzący

 

Inny przykład obrazujący tą zasadę:

You like pizza, don’t you? (Lubisz pizzę, czyż nie?)

She isn’t British, is she? (Ona nie jest Brytyjką, czy nie tak?)

 

Jak utworzyć question tags?

Question tags najczęściej składają się z odpowiedniego dla danego czasu czasownika posiłkowego (czyli be, have, will, do) oraz podmiotu zdania wyrażonego takimi słowami jak I, you, he, she, they, itp., czyli zaimkiem osobowym.

I tak, w zdaniach które zawierają czasowniki posiłkowe, question tag tworzymy poprzez użycie czasownika posiłkowego z głównej części zdania, wraz z podmiotem zdania:

They’ve gone away for a few days, haven’t they? (Oni wyjechali na kilka dni, czyż nie tak?)

He had met her before, hadn’t he? (On spotkał ją już wcześniej, prawda?)

This isn’t working, is it? (To nie działa, czyż nie tak?)

She wasn’t here, was she? (Nie było jej tu, czy nie tak?)

 

W zdaniach, które nie zawierają czasowników posiłkowych, question tag tworzymy poprzez użycie odpowiedniej formy czasownika ‘do’:

I said that, didn’t I? (Powiedziałem to, zgadza się?)

You don’t recognise him, do you? (Nie poznajesz jego, prawda?)

She eats meat, doesn’t she? (Ona je mięso, prawda?)

 

W przypadku zdań zawierających czasowniki modalne w question tag zostaje powtórzony sam ten czasownik, oczywiście zachowując zasadę odwrotności.

He can help, can’t he? (On może pomóc, czyż nie?)

She can’t speak Polish, can she? (Ona nie umie mówić po polsku, nie tak?)

They couldn’t hear me, could they? (Nie słyszeli mnie, prawda?)

You won’t tell anyone, will you? (Nikomu nie powiesz, prawda?)

 

Znaczenie intonacji

W question tags intonacja pełni bardzo istotną rolę. Jeżeli jakieś zdanie zawierające question-tag zostało wypowiedziane z intonacją opadającą, świadczy to o tym, że mówiący nie ma wątpliwości, co do prawdziwości wypowiadanego przez siebie zdania. A poprzez dodanie question tag nie oczekuje on od słuchacza niczego innego niż potwierdzenia.

Z drugiej strony, jeżeli jakieś zdanie zawierające question tag zostało wypowiedziane z intonacją rosnącą, świadczy to o tym, że mówiący dopuszcza możliwość pomyłki. W tym przypadku question tag pełni rolę zbliżoną do zwykłego pytania, na które oczekujemy odpowiedzi.

 

Przykłady z question tags dla różnych czasów

 

Zdania twierdzące z pytająco-przeczącymi question tag

Present Simple

She’s British, isn’t she? (Ona jest Brytyjką, nieprawdaż?)

They live in London, don’t they? (Oni mieszkają w Londynie, nieprawdaż?)

 

Present Continuous

You’re working tomorrow, aren’t you? (Pracujesz jutro, czy nie tak?)

 

Present Perfect

They’ve been to Poland, haven’t they? (Oni byli w Polsce, prawda?)

 

Present Perfect Continuous

She’s been studying a lot recently, hasn’t she? (Ona ostatnio dużo się uczy, nieprawdaż?)

 

Past Simple

It was cold yesterday, wasn’t it? (Wczoraj było zimno, prawda?)

He went to the cinema last night, didn’t he? (On wczoraj  poszedł do kina, prawda?)

 

Past Continuous

We were waiting for you for over half an hour, weren’t we? (Czekaliśmy na ciebie ponad pół godziny, nieprawdaż?)

 

Past Perfect

He had written an email when Kate came, hadn’t he? (On napisał email przed przyjściem Kate, nieprawdaż?)

 

Past Perfect Continuous

We’d been working at the time, hadn’t we? (W tym czasie pracowaliśmy, czyż nie tak?)

 

Future Simple

She’ll come at eight, won’t she? (Ona przyjdzie o ósmej, prawda?)

 

Future Continuous

They’ll be arriving soon, won’t they? (Oni nadjadą wkrótce, nieprawdaż?)

Susan will be doing the housework all afternoon, won’t she? (Susan będzie się zajmować pracami domowymi całe popołudnie, czyż nie tak?)

 

Future Perfect

You will have written your essay by seven, won’t you?  (Twoje wypracowanie będzie napisane do siódmej, czyż nie tak?)

 

Future Perfect Continuous

Susan will have been cooking for 4 hours by then, won’t she? (Do tej pory minie 4 godziny, odkąd Susan gotuje, nieprawdaż?)

 

Zdania przeczące z pytająco-twierdzącymi question-tag 

Present Simple

I’m not late, am I?

They don’t have children, do they? (Oni nie mają dzieci, prawda?)

 

Present Continuous

The bus isn’t coming, is it? (Autobus nie nadjeżdża, zgadza się?)

 

Present Perfect

She hasn’t gone home, has she? (Ona nie poszła do domu, prawda?)

 

Present Perfect Continuous

He hasn’t been working at all today, has he? (On nie pracował dziś w ogóle, nieprawdaż?)

 

Past Simple

She wasn’t at work yesterday, was she? (Nie było jej wczoraj w pracy, prawda?)

He didn’t go out last night, did he? (Nie wyszedł zeszłej nocy, prawda?)

 

Past Continuous

You weren’t sleeping, were you? (Nie spałeś, prawda?)

 

Past Perfect

He hadn’t done any housework when Kate came, had he? (On nie zrobił żadnych prac domowych przed przyjściem Kate, nieprawdaż?)

 

Past Perfect Continuous

You hadn’t been reading at the time, had you? (Nie czytałeś w tym czasie, czyż nie tak?)

 

Future Simple

They won’t be late, will they? (Oni nie spóźnią się, prawda?)

 

Future Continuous

He won’t be working tonight, will he? (On nie będzie dziś wieczorem pracował, prawda?)

 

Future Perfect

She won’t have written her essay by six, will she? (Jej wypracowanie nie będzie napisane do trzeciej, nieprawdaż?)

 

Future Perfect Continuous

He won’t have been working for 2 years by then, will he? (Do tej pory minie 2 lata, odkąd on nie pracuje, nieprawdaż?)

 

*             *             *

Polecane materiały

Omówienie question tags dla różnych czasów na Perfect English Grammar.

 

Na tym kończymy ten wpis zatytułowany „Krótkie pytania na końcu zdania, czyli question tags”. Zachęcam do zapoznania się z innymi naszymi opracowaniami z kategorii gramatyki języka angielskiego.


Kategorie: Gramatyka języka angielskiegoJęzyk angielski Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *