, 17 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Past Continuous, czyli angielski czas przeszły ciągły. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest past continuous, czyli angielski czas przeszły ciągły.

Past continuous jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co trwało w sposób ciągły w określonej przeszłości.

W odróżnieniu od tego czasu, present continuous, który jest czasem teraźniejszym ciągłym, opisywał czynności oraz sytuacje teraźniejsze, dziejące się w chwili wypowiadania zdania.

 

Przykład z użyciem czasu przeszłego ciągłego

Yesterday I left for work at the usual time. However, I got home from work very late that night. At 9 p.m., I was still working.

(Wczoraj wyszedłem do pracy o zwykłej porze. Jednakże, tamtej nocy wróciłem do domu z pracy bardzo późno. O 21:00 nadal pracowałem)

Zauważmy, że osoba o której jest tutaj mowa, wczoraj o 9 wieczorem nadal pracowała. Nie wiemy, o której zakończyła pracę, ale wiemy, że na pewno było to po 9. Wyrażenie was working występuje w czasie przeszłym ciągłym, czyli past continuous.

 

Forma czasu przeszłego ciągłego

Past continuous tworzymy łącząc was lub were z czasownikiem głównym zakończonym na –ing.

I tak, w liczbie pojedynczej mamy:

I was []ing

you were []ing

he was []ing

she was []ing

it was []ing

 

W liczbie mnogiej:

we were []ing

you were []ing

they were []ing

 

I was walking home when I met Ann. (Wracałem do domu, kiedy spotkałem Annę)

Kevin was watching TV when Sarah arrived. (Kevin oglądał telewizję, kiedy przyszła Sarah)

The children were doing their homework when I got home. (Dzieci odrabiały lekcje, kiedy wróciłam do domu)

It was raining when she got up. (Kiedy wstała, padał deszcz)

 

Zdania przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące, do was lub were dodajemy partykułę przeczącą not.

I tak, w liczbie pojedynczej mamy:

I was not []ing

you were not []ing

he was not []ing

she was not []ing

it was not []ing

lub

I wasn’t []ing

you weren’t []ing

he wasn’t []ing

she wasn’t []ing

it wasn’t []ing

 

W liczbie mnogiej:

we were not []ing

you were not []ing

they were not []ing

lub

we weren’t []ing

you weren’t []ing

they weren’t []ing

 

Kevin was not / wasn’t watching TV when Sarah arrived. (Kevin nie oglądał telewizji, kiedy przyszła Sarah)

The children were not / weren’t  doing their homework when I got home. (Dzieci nie odrabiały lekcji, kiedy wróciłam do domu)

It was not / wasn’t  raining when she got up. (Kiedy wstała, nie padało)

He was not / wasn’t reading at that time. (On nie czytała o tej porze)

 

Zdania pytające

Aby utworzyć pytanie w czasie past continuous, przesuwamy was lub were przed podmiot.

I tak, w liczbie pojedynczej mamy:

Was I []ing

Were you []ing

Was he []ing

Was she []ing

Was it []ing

 

W liczbie mnogiej:

Were we []ing

Were you []ing

Were they []ing

 

Was he watching TV when she came? (Czy on oglądał telewizję, kiedy ona przyszła?)

Were the children doing their homework last evening? (Czy dzieci odrabiały lekcje zeszłego wieczoru?)

Was it raining when you got up this morning? (Czy padało, gdy wstałeś dziś rano?)

What were you reading at that time? (Co wtedy czytałeś?)

 

Zastosowanie czasu przeszłego ciągłego

Czasu past continuous używamy, aby powiedzieć o czynnościach lub sytuacjach w przeszłości, które:

1) rozpoczęły się przez jakąś inną czynnością lub sytuacją w przeszłości (zazwyczaj wyrażoną w past simple) i trwały po jej zajściu.

When we were queuing for the cinema, we saw a famous actor. (Gdy staliśmy w kolejce do kina, zobaczyliśmy słynnego aktora)

As I was crossing the street, I noticed my old friend standing on the corner. (Przechodząc przez ulicę, zauważyłem mojego starego przyjaciela stojącego na rogu)

 

2) rozpoczęły się przez jakimś konkretnym momentem w przeszłości i trwały po jego wystąpieniu.

It was 8 o’clock. I was reading a book. (Była ósma. Czytałem książkę)

What were you doing at 10 o’clock last night? (Co robiłeś zeszłej nocy o godzinie 10?)

 

3) trwały w przeszłości przez pewien określony czas

Between six and eight John was swimming. (John między szóstą a ósmą pływał)

I was sleeping all afternoon yesterday. (Wczoraj spałem całe popołudnie)

 

4) kiedy chcemy powiedzieć, że kilka czynności lub sytuacji trwało w przeszłości jednocześnie

While I was reading, she was preparing dinner. (Kiedy czytałem, ona przygotowywała obiad.)

I was learning while my brother was playing computer games. (Uczyłem się, gdy mój brat grał w gry komputerowe)

 

5) kiedy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność lub sytuacja powtarzała się wielokrotnie

I was practising every day for about 1-2 hours. (Ćwiczyłem codziennie przez około 1-2 godziny)

Soon they were meeting every day for several hours. (Wkrótce spotykali się codziennie przez kilka godzin)

 

6) z czasownikami wyrażającymi zmianę lub wzrost

The children were growing up quickly. (Dzieci szybko dorastały)

My teacher told me that my English was improving. (Mój nauczyciel powiedział mi, że mój angielski się poprawia)

It was getting dark. (Ściemniało się)

 

7) po wyrażeniach takich jak: if only, I wish, it’s time

I wish you weren’t complaining. (Chciałbym, żebyś nie narzekał)

I wish it weren’t raining now. (Chciałbym, żeby teraz nie padało)

If only I was going on holiday with you! (Gdybym tylko jechał z tobą na wakacje!)

It is time we were leaving. (Czas, żebyśmy poszli)

 

*         *         *

Mam nadzieję, że nasze wyjaśnienie tego, czym jest past continuous, czyli angielski czas przeszły ciągły, jest pomocne.

Odsyłam również do naszego artykułu „Czasy w języku angielskim – zestawienie”, gdzie wyjaśniamy w skrócie dwanaście głównych czasów angielskich.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *