, 5 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Present Simple, czyli angielski czas teraźniejszy prosty. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest present simple, czyli angielski czas teraźniejszy prosty.

Jak wskazuje na to jego nazwa, present simple jest nazywany czasem teraźniejszym. Innym często używanym czasem teraźniejszym jest present continuous (czas teraźniejszy ciągły).

Jednakże, pomimo tego, że present simple jest zaliczany do czasów teraźniejszych, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że jest on niejako „ponadczasowy”. Przy pomocy tego czasu wyrażamy czynności oraz stany o charakterze ogólnym i powtarzającym się.

 

Przykład z użyciem czasu teraźniejszego prostego

John is a lorry driver and he drives all over the country. Now John is at home. He is not driving a lorry. He is in bed asleep.

(John jest kierowcą ciężarówki i jeździ po całym kraju. Teraz John jest w domu. On nie prowadzi ciężarówki. On śpi w łóżku.)

W tym przykładzie czasownik drive (kierować, jechać) występuje w czasie present simple.

 

Forma czasu teraźniejszego prostego

Dla wszystkich osób, z wyjątkiem hesheit, forma czasu present simple jest identyczna z formą bezokolicznika. Czyli,

Iyouwethey []*

* Za pomocą nawiasu kwadratowego zaznaczyłem miejsce, gdzie wstawiamy czasownik główny.

 

W przypadku hesheit do formy bezokolicznika dodajemy końcówkę ‘s’. Czyli,

hesheit []s

Należy zaznaczyć to, że czasami zamiast ‘s’ musimy dodać ‘es’ Zależy to od pisowni wyrazu.

 

I like coffee. (Ja lubię kawę)

She likes tee. (Ona lubi herbatę)

They live in London. (Oni mieszkają w Londynie)

 

Zdania przeczące

Żeby utworzyć zdanie przeczące, przed czasownikiem głównym stawiamy do not (lub don’t), a dla he, she, itdoes not (lub doesn’t). Czyli,

Iyouwethey do not []

hesheit does not []

lub

Iyouwethey don’t []

hesheit doesn’t []

 

I do not / I don’t like coffee. (Nie lubię kawy)

She does not / She doesn’t like tee. (Ona nie lubi herbaty)

They do not / They don’t like each other very much. (Oni nie bardzo się lubią)

 

Zdania pytające

Do tworzenia pytań również używamy do bądź does. Pełnią one tutaj rolę czasownika posiłkowego, i stawiane są przed podmiotem. Czyli,

Do I, youwethey []

Does hesheit []

 

Do you like coffee? Lubisz kawę?

Does she like tee? Czy ona lubi herbatę?

What do they like doing? Co oni lubią robić?

 

 

Zastosowanie czasu teraźniejszego prostego

Konkretnie czasu present simple używamy w tych sytuacjach:

1) Aby powiedzieć o tym, kiedy coś się dzieje, jeżeli zachodzi to regularnie.

We eat dinner at six o’clock.  (Jemy kolację o szóstej.)

I start work at 8:30 and leave at 5:30. (Zaczynam pracę o 8:30 i wychodzę o 17:30.)

 

2) Gdy mówimy o stałych, permanentnych sytuacjach

I work in London. (Pracuję w Londynie.)

I live in Manchester. (Mieszkam w Manchesterze.)

 

3) Gdy wyrażamy prawdy ogólne

The moon goes round the earth. (Księżyć okrąża ziemie.)

Horses run very fast. (Konie biegają bardzo szybko.)

 

4) Gdy mówimy o nawykach i o tym, jak często to robimy

I eat at McDonalds every week. (Co tydzień jem w McDonalds.)

She buys new clothes every month. (Ona co miesiąc kupuje nowe ubrania.)

 

5) Gdy opisujemy przebieg wydarzeń w filmach lub książkach

The story begins and ends in London. (Historia ta zaczyna się i kończy w Londynie.)

 

*         *         *

Mam nadzieję, że nasze wyjaśnienie tego, czym jest i kiedy stosować present simple, czyli angielski czas teraźniejszy prosty, jest pomocne.

Odsyłam również do naszego artykułu „Czasy w języku angielskim – zestawienie”, gdzie wyjaśniamy w skrócie dwanaście głównych czasów angielskiego.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *