, 4 grudnia, 2019, brak komentarzy

Strona bierna w języku angielskim – passive voice

Strona bierna w języku angielskim to passive voice. Aby wyjaśnić, co to jest strona bierna, weźmy pod uwagę następujący przykład:

Kate invited Andrew to dinner. (Kate zaprosiła Andrew na obiad.)

Andrew was invited to dinner. (Andrew został zaproszony na obiad.)

Pierwsze zdanie jest zdaniem w stronie czynnej, natomiast drugie w stronie biernej.

Zauważy, że w zdaniu w stronie czynnej mówimy o tym, co ktoś zrobił (Kate zaprosiła). Z drugiej strony w zdaniu w stronie biernej, nie mówimy o tym, co ktoś zrobił, lecz o tym, co zostało zrobione (Andrew został zaproszony).

Na podstawie podanego przykładu łatwo zrozumieć skąd wzięła się nazwa ‘strona bierna’. Jak widzimy w zdaniach w stronie biernej podmiot zdania jest bierny, to znaczy nie działa sam, lecz podlega działaniu.

 

Tworzenie strony biernej

Strona bierna w języku angielskim, czyli passive voice, jest tworzona za pomocą czasownika to be użytego w odpowiednim czasie, oraz imiesłowu czasu przeszłego (past participle). [1]

Mówiąc inaczej, w przypadku czasowników regularnych, użyjemy odpowiedniej formy czasownika to be oraz czasownika głównego z końcówką –ed.

to be + []ed

 

W przypadku czasowników nieregularnych, użyjemy czasownika to be oraz trzeciej formy czasownika nieregularnego. [2]

to be + [3]

 

Zobaczmy przykład z czasownikiem do w różnych czasach strony czynnej i biernej.

Strona czynnaStrona bierna
Present SimpleI do my homework.My homework is done
Present ContinuousI’m doing my homework.My homework is being done.
Present PerfectI have done my homework.My homework has been done.
Present Perfect ContinuousI have been doing my homework.-
Past SimpleI did my homework.My homework was done.
Past ContinuousI was doing my homework.My homework was being done.
Past PerfectI had done my homework.My homework had been done.
Past Perfect ContinuousI had been doing my homework.-
Future SimpleI will do my homework.My homework will be done.
Future ContinuousI will be doing my homework.-
Future PerfectI will have done my homework.My homework will have been done.
Future Perfect ContinuousI will have been doing my homework.-

Zauważmy, że forma strony biernej nie występuje dla czasów perfect continuous oraz czasu future continuous.

 

Aby wyjaśnić sposób tworzenia strony biernej bardziej szczegółowo, użyjmy kolejnego przykładu, tym razem z czasownikiem write.

PrzykładSposób tworzenia
Present SimpleThe essay is written by John.forma teraźniejsza czasownika posiłkowego to be + imiesłów czasu przeszłego
Present ContinuousThe essay is being written by John.forma teraźniejsza czasownika posiłkowego to be + being + imiesłów czasu przeszłego
Present PerfectThe essay has been written by John.forma teraźniejsza czasownika posiłkowego have + been + imiesłów czasu przeszłego
Present Perfect Continuous-
Past SimpleThe essay was written by John.forma przeszła czasownika posiłkowego to be + imiesłów czasu przeszłego
Past ContinuousThe essay was being written by John.forma przeszła czasownika posiłkowego to be + being + imiesłów czasu przeszłego
Past PerfectThe essay had been written by John.czasownik posiłkowy had + been + imiesłów czasu przeszłego
Past Perfect Continuous-
Future SimpleThe essay will be written by John.czasownik posiłkowy will + be + imiesłów czasu przeszłego
Future Continuous-
Future PerfectThe essay will have been written by John.czasownik posiłkowy will + have + been + imiesłów czasu przeszłego
Future Perfect Continuous-

 

Przeczenia i pytania w stronie biernej

Przeczenia i pytania w stronie biernej tworzymy operując pierwszym czasownikiem posiłkowym.

It hasn’t been done. (Nie zrobiono tego.)

Has it been done? (Czy zrobiono to?)

 

Zastosowanie strony biernej w języku angielskim

1) Strony biernej użyjemy, gdy nie wiemy kto lub co zrobił / zrobiło coś

My phone has been stolen. (Ukradziono mój telefon. / tzn. nie wiadomo kto to zrobił)

My garage has been broken into. (Włamano się do mojego garażu. / tzn. nie wiadomo kto to zrobił)

 

2) Strony biernej użyjemy, kiedy czynność jest ważniejsza od jej wykonawcy

The doors are going to be locked at eight o’clock. (Drzwi zostaną zamknięte o ósmej.)

Is this room cleaned every day? (Czy ten pokój jest sprzątany codziennie?)

 

3) Strony biernej użyjemy, kiedy jest oczywiste to, kto lub co zrobił / zrobiło coś

The thief has been arrested. (Aresztowano złodzieja.)

The boy was reprimanded by his father. (Chłopiec został upomniany przez ojca.)

 

4) Kiedy chcemy wysunąć na pierwszy plan wykonawcę czynności

W tym wypadku uzyjemy konstrukcji by + osoba / rzecz.

The thief was seen by the police officer. (Złodziej był widziany przez policjant.)

The report will be made by the head teacher. (Raport zostanie sporządzony przez dyrektora.)

 

5) Zwroty typu mówi się, powiada się w języku angielskim są wyrażone w stronie biernej.

It is said that children mirror the behaviour they learn. (Mówi się, że dzieci odzwierciedlają zachowanie, którego się uczą.)

It is said that she lives now abroad. (Powiadają, że ona mieszka teraz za granicą.)

 

PRZYPISY

[1] Szczegółówe omówienie imiesłowów w języku angielskim (the participles) jest dostępne pod tym linkiem.

[2] Z tabelą czasowników nieregularnych można się zapoznać pod tym linkiem.

*             *             *

Na tym kończymy ten wpis zatytułowany „Strona bierna w języku angielskim – passive voice”. Zachęcam do zapoznania się z innymi naszymi opracowaniami z kategorii gramatyki języka angielskiego.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *