, 17 sierpnia, 2017, brak komentarzy

Jak szybko nauczyć się wiersza na pamięć w języku angielskim?

Pytanie o to, jak szybko nauczyć się wiersza na pamięć, jest często zadawane przez studentów, uczniów, a także rodziców. Na szczęście istnieją pewne sposoby, które rzeczywiście mogą wspomóc naszą pamięć, i ułatwić nam to zadanie.

Jedną z rzeczy, które możemy uczynić, to zaangażować w proces uczenia się mnemotechniki.

W tym, aby szybko nauczyć się wiersza na pamięć, może z pewnością pomóc nam metoda loci, zwana również pałacem pamięci.

Metoda ta jest znana od starożytności, i była wykorzystywana przez greckich oraz rzymskich oratorów do wygłaszania z pamięci długich przemówień.

Wykorzystanie tej metody w praktyce nie jest trudne, i możemy być ona używana nawet przez dzieci.

 

Jak zobaczymy dalej, aby szybko nauczyć się wiersza na pamięć w języku angielskim, będziemy potrzebowali zrobić dwie rzeczy:

Po pierwsze, w każdym wersie wiersza wyodrębnić słowa kluczowe.

Po drugie, rozmieścić te słowa kluczowe wzdłuż utworzonej przez nas ścieżki pamięciowej.

 

Zasadniczo metoda ta pozostaje bez zmian niezależnie od tego, do jakiego języka ją zastosujemy.

Aby zapamiętać wiersz w języku angielskim zrozumiałe jest to, że potrzebujemy znać język angielski w stopniu pozwalającym nam zrozumieć jego treść.

Zastosowanie tej techniki pomoże nam w łatwiejszym zapamiętaniu sekwencji słów oraz wersów.

 

Wyodrębnienie słów kluczowych

Słowa kluczowe będą to główne pojęcia występujące w naszym wierszu, które jesteśmy w stanie przedstawić sobie wizualnie.

Nadanie naszych słowom kluczowym wizualnej, graficznej formy jest niezwykle istotnym elementem. Jest to dowiedzione, że nasz mózg o wiele łatwiej zapamiętuje obrazy, nawet wyobrażone, niż słowa.

Tak naprawdę nie jest to niczym trudnym. Jeżeli w naszym wierszu jest mowa o ćwierkających ptakach, to powinnyśmy wyobrazić sobie owe ptaki, zobaczyć je oczami naszej wyobraźni.

Wszystko to stanie się o wiele bardziej przejrzyste poniżej, gdy przejdziemy do przykładu konkretnego wiersza w języku angielskim.

 

Zbudowanie ścieżki pamięciowej

O metodzie tej mówię szczegółowo w moich innych artykułach, tutaj przedstawię to bardzo prosto. [1]

Aby zbudować ścieżkę pamięciową, potrzebujemy wyodrębnić określoną liczbę charakterystycznych punktów w naszym domu (najlepiej całych pomieszczeń o ile jest to możliwe), odpowiadającej liczbie naszych słów kluczowych.

Przeanalizujmy to teraz, ile pomieszczeń mamy w naszych domach. Na pewno będzie tam kuchnia, salon, kilka pokoi, łazienka, toaleta, jakieś korytarze, może balkon, itp.

Jeżeli naszych słów kluczowych jest o wiele więcej niż dostępnych pomieszczeń, niektóre z pomieszczeń możemy podzielić na mniejsze części, wyodrębniając w nich jakieś charakterystyczne punkty. (Na przykład, może w salonie mamy kanapę, telewizor i regał z książkami, itp.)

Co dalej? Po wyodrębnieniu szeregu pomieszczeń (w niektórych przypadkach konkretnych miejsc w danych pomieszczeniach) potrzebujemy uporządkować je chronologicznie, tworząc ścieżkę pamięci.

Owe uporządkowanie chronologiczne powinno być naturalne, czyli odzwierciedlać najprostszą drogę poprzez te pomieszczenia, gdybyśmy chcieli przejść od jednego końca domu do drugiego.

Wyobraźmy sobie teraz, że rozpoczynając od drzwi wejściowych przechodzimy poprzez wszystkie pomieszczenia naszego domu, od tych najbliższym od wejścia, do tych najdalszych.

 

Zapamiętywanie wiersza

Załóżmy, że chcielibyśmy zapamiętać ten wiersz, którego autorem jest Joseph T. Renaldi. Wiersz ten jest zatytułowany „Once Upon A Summer Day„.

 

Once upon a Summer day,
Birds chirped in a musical way,
Grass drenched in the morning dew,
The sky covered in a vast colour of blue.

Once upon a summer day,
Flowers bloomed in full array,
Bright rays of sunlight spilled
Upon my garden on the hill.

Once upon a summer day,
Thunder rumbled and prolonged its stay,
But after the rain tumbled down,
This summer day wore a glorious rainbow crown.

 

Mając już utworzoną naszą ścieżkę pamięciową, następnie to co robimy, to rozmieszczamy utworzone przez nas obrazy (będące przedstawieniami słów kluczowych), na kolejnych przystankach na naszej ścieżce.

Czyli pierwszy obraz (pierwsze słowo kluczowe) przed drzwiami wejściowymi, drugi obraz (drugie słowo kluczowe) w korytarzu, trzeci obraz (trzecie słowo kluczowe) w kuchni, itd.

Bardzo ważne jest to, abyśmy wyobrazili sobie te rzeczy, o których jest mowa w wierszu, jako obecne w pewnej formie w kolejnych pomieszczeniach na naszej ścieżce.

Na przykład, jeżeli w pierwszym wersecie jest mowa o słonecznym dniu, wyobraźmy sobie, że słońce odbija się w drzwiach wejściowych do naszego domu. Jeżeli w drugim wersecie jest mowa o ćwierkających ptakach, wyobraźmy sobie, że po otworzeniu drzwi, widzimy owe ptaki siedzące w naszym korytarzu i ćwierkające. I tak dalej.

Następnie, powtarzając wiersz, przechodzimy mentalnie poprzez kolejne pomieszczenia naszego domu, zwracając uwagę na umieszczone tam przez nas obrazy.

To znaczy, na drzwiach wejściowych widzieliśmy odbite słońce, co powinno nam przypomnieć o początku wiersza (Once upon a Summer Day), przechodząc dalej wdzieliśmy ptaki siedzące w naszym korytarzu i ćwierkające (Birds chirped …). Dodatkowo moglibyśmy sobie wyobrazić, że z ich dziobków wydobywały się nutki (… in a musical way).

 

Utworzona przez nas ścieżka pamięciowa oraz rozmieszczone na niej obrazy zostaną bardzo szybko zapamiętane przez nasz umysł. Po kilku powtórkach ‘wbiją’ się one w naszą pamięć na długo.

Owe obrazy będą służyć z kolei, jako wskazówki dla naszego umysłu, naprowadzające go na treść kolejnych fragmentów wiersza.

 

Więcej niż wyobrażenia

Aby zobrazować tą metodę jak najlepiej to możliwe, oprócz zwykłego podkreślenie słów kluczowych, dodałem również ich proste graficzne odpowiedniki. Przedstawione jest to w załączonym pliku, zapisanym w formacie PDF.

Metoda ta świetnie sprawdza się przy nauce wierszy przez dzieci.

Jeżeli jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, czyli dodać proste ilustracje obrazujące słowa kluczowe, nasze dziecko zapamięta ten wiersz o wiele łatwiej. Następnie pomagamy naszemu dziecku ‘rozmieścić’ te ilustracje w poszczególnych pomieszczeniach na ścieżce pamięci.

 

Pomimo tego, że używanie tej metody przy nauce wiersza na pamięć, możemy wydawać się o wiele bardziej skomplikowane niż zwykła nauka poprzez powtarzanie, w rzeczywistości tak nie jest. Raz utworzona ścieżka pamięciowa może nam służyć na przyszłość dla innych zadań pamięciowych.

Poza tym, zaoszczędzimy naszemu umysłowi wiele wysiłku mentalnego. Dlatego, że ten sposób uczenia się jest bardziej bliski sposobowi, w jaki funkcjonuje nasz mózg. Gdyż językiem naszego mózgu są obrazy, a nie słowa.

Ścieżka pamięciowa z drugiej strony pomaga nam w naturalny sposób pamiętać o porządku słów w wierszu.

 

Mam nadzieję, że artykuł ten odpowiedział na pytanie, jak szybko nauczyć się wiersza na pamięć w języku angielskim.

 

Przypisy

[1] Wcześniejsze artykuły wyjaśniające metodę loci, czyli pałac pamięci: Pałac Pamięci w nauce języka obcego; Techniki zapamiętywania: metoda loci, czyli pałac pamięci.

 

Załącznik

Przykład nauki wiersza w języku angielskim tą metodą w pliku PDF.

 

Opracował Artur Pluta


Kategorie: Jak się uczyćTechniki zapamiętywania Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *