, 24 stycznia, 2020, brak komentarzy

Forma gerund w języku angielskim – proste wyjaśnienie

Czasowniki w języku angielskim niekiedy wymagają dopełnienia przez inne czasowniki. W takich przypadkach mogą się one łączyć z czasownikami w formie bezokolicznika, albo z czasownikami w formie gerund. Na przykład: Since Andrew had a little free time, he decided to go swimming. (Ponieważ Andrew miał trochę wolnego czasu, postanowił {co zrobić?} pójść popływać.) Andrew thought […]

czytaj więcej →