, 17 listopada, 2019, 2 komentarze

Angielski: no, none, any. Kiedy używamy?

Angielskie słówko no występuje w zdaniach tylko jako określnik, a none tylko jako zaimek. Natomiast any może występować w funkcji zaimka i określnika.

No i none używamy w celu wyrażenia negacji w zdaniach, w których występują czasowniki w formie niezaprzeczonej.

 

no używamy z rzeczownikiem

Określnika no zawsze używamy z rzeczownikiem i może on oznaczać jedną z tych dwóch rzeczy:

no = not a lub not any

 

She had to walk home because there was no bus. (= there wasn’t a bus)

(Musiała iść pieszo do domu, ponieważ nie było autobusu.)

I received the parcel, but there was no book inside. (= there wasn’t a book)

(Otrzymałem paczkę, ale nie było w niej książki.)

There was no hospital in the town. (= There wasn’t any hospital)

(W mieście nie było szpitala.)

There were no cafés open. (= There weren’t any cafés open)

(Nie było otwartych kawiarni.)

 

no + rzeczownik może występować na początku zdania

No information was given about the delay. (Nie podano informacji o opóźnieniu.)

No reason was given for the flight cancellation. (Nie podano powodu odwołania lotu.)

 

none używamy bez rzeczownika

‘How much money do you have?’ ‘None’ (= no money)

(‘Ile masz pieniędzy?’ ‘Żadnych’)

They have eaten all the biscuits. There are none left! (=biscuits left)

(Zjedli wszystkie herbatniki. Nie zostało żadnych!)

 

none + of

Zaimka none wraz z of używamy przed przedimkiem określonym the, zaimkami wskazującymi (this, that), zaimkami dzierżawczymi (my, yours) lub ogólnie zaimkami.

None of that surprises me. (Nic z tego nie jest dla mnie zaskoczeniem.)

None of the answers is correct. (Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.)

None of his words were true. (Żadne z jego słów nie było prawdziwe.)

This money is all his. None of it is mine. (Te pieniądze należą do niego. Nic z tego nie jest moje.)

It doesn’t matter. None of it was your fault. (Nie ma to znaczenia. Nic z tego nie było twoją winą.)

 

none of + liczba mnoga

Gdy po none of występuje wyrażenie w liczbie mnogiej (np. none of the students, none of the answers), czasownik główny może zostać wyrażony zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Przy czym czasownik w liczbie mnogiej jest częściej używany.

Czyli każda z tych form będzie poprawna:

None of the shops were open. (Żaden ze sklepów nie był otwarty.)

None of the shops was open.

None of the answers are correct. (Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.)

None of the answers is correct.

 

none i any

Przyjrzyjmy się różnicy pomiędzy none i any występującej w tych kilku przykładach.

‘How much money do you have?’ ‘None’ / ‘I don’t have any.’ (‘Ile masz pieniędzy?’ ‘Żadnych’ / „Nie mam żadnych”.)

They have eaten all the biscuits. There are none left! / There aren’t any left. (Zjedli wszystkie herbatniki. Nie zostało żadnych! / Nie ma już żadnych!)

 

Ważne! Jeżeli użyjemy określnika no lub podobnych zaimków (np. nobody, no one, nowhere, nothing, itp.) nie możemy umieścić w tym samym zdaniu innych wyrazów przeczących. Jest tak dlatego, że w języku angielskim funkcjonuje zasada pojedynczego zaprzeczenia w zdaniu. Jednakże w polskich odpowiednikach często występuje podwójne zaprzeczenie.

Nobody agreed with me. (Nikt się ze mną nie zgodził.)

I have nothing new to tell you. (Nie mam ci nic nowego do powiedzenia.)

*        *        *

 

Na tym kończymy nasz artykuł na temat użycia w języku angielskim no, none, any. Zachęcam do zapoznania się z innymi naszymi opracowaniami z kategorii gramatyki języka angielskiego.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego

2 komentarze to “Angielski: no, none, any. Kiedy używamy?”

  1. Halina

    Dobry artykuł, ciekawie piszesz.

    Odpowiedz


  2. Irena

    Super, dzięki

    Odpowiedz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *