, Lipiec 5, 2019, brak komentarzy

Present Simple, czyli angielski czas teraźniejszy prosty. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest present simple, czyli angielski czas teraźniejszy prosty. Jak wskazuje na to jego nazwa, present simple jest nazywany czasem teraźniejszym. Innym często używanym czasem teraźniejszym jest present continuous (czas teraźniejszy ciągły). Jednakże, pomimo tego, że present simple jest zaliczany do czasów teraźniejszych, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że jest […]

czytaj więcej →


, Maj 14, 2019, brak komentarzy

Kiedy używamy as i like w języku angielskim?

Słowa ‘as’ i ‘like’ w języku angielskim mogą być używane w kilku różnych znaczeniach, o których powiemy poniżej.   as w języku angielskim używamy: – w znaczeniu przybliżonym do polskiego słowo ‘jako’ He works as an electrician. (On pracuje, jako elektryk.) She works as a nurse. (Ona pracuje, jako pielęgniarka.) I use Facebook as a […]

czytaj więcej →


Reklama


, Maj 10, 2019, brak komentarzy

Angielski – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czyli countable i uncountable nouns

W języku angielskim wyróżnia się rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czyli countable i uncountable nouns. Podstawowe różnice pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi możemy streścić w kilku punktach.   Rzeczowniki policzalne – używamy z nimi przedimków nieokreślonych a / an: a book, an animal – mają liczbę mnogą: cars, animals – możemy z nimi użyć some i any w liczbie mnogiej: some friends, any questions – możemy z nimi […]

czytaj więcej →


, Maj 2, 2019, brak komentarzy

Angielski: gdyby, jeśli. Innymi słowy, okresy warunkowe lub zdania warunkowe w języku angielskim.

Zdania warunkowe w języku angielskim, tzw. conditional sentences, lub po prostu conditionals, dzielą się na cztery rodzaje lub typy. Jak wskazuje ich nazwa, są to zdania, które mówią o tym, że jeśli jakiś warunek (condition) zostanie spełniony, to nastąpi jakiś rezultat (result). I tak, zdania warunkowe w języku angielskim składają się z dwóch zdań składowych, […]

czytaj więcej →


, Kwiecień 24, 2019, brak komentarzy

Kiedy używamy a, an, the w języku angielskim, czyli przedimek nieokreślony i określony

W artykule tym powiem o tym, kiedy używamy a, an, the w języku angielskim. Mówiąc inaczej, powiem tutaj o przedimkach nieokreślonym (the indefinite article) i określonym (the definite article).   Przedimek nieokreślony  a / an   Przedimka nieokreślonego a / an używamy: – z policzalnymi rzeczownikami w liczbie pojedynczej (singular countable nouns), o których jest mowa […]

czytaj więcej →


, Kwiecień 12, 2019, brak komentarzy

Czasy w języku angielskim – zestawienie

W artykule tym opiszę najważniejsze czasy w języku angielskim. Zestawienie tutaj zaprezentowane będzie obejmować dwanaście czasów języka angielskiego. Mówiąc o czasach w języku, mamy na myśli czasy gramatyczne. W języku polskim wyróżniamy trzy czasy gramatyczne: teraźniejszy, przeszły i przyszły. Podział czasów gramatycznych w języku polskim odpowiada podziałowi czasu, rozumianego w sensie przebiegu zdarzeń, na teraźniejszość, […]

czytaj więcej →


, Marzec 19, 2019, brak komentarzy

Angielskie czasowniki modalne (modal verbs) z przykładami użycia

Angielskie czasowniki modalne to inaczej modal verbs. Są one szczególną grupą czasowników. Od innych czasowników odróżnia ich to, że nie mają wszystkich form gramatycznych. Nie przyjmują końcówki ‘s’ w trzeciej osobie liczby pojedynczej (np. He / She can), oraz końcówki ‘ed’ w czasie przeszłym. Występuje po nich bezokolicznik bez ‘to’. Ponad to, obywają się bez […]

czytaj więcej →


, Marzec 18, 2019, brak komentarzy

Kiedy używamy at, in, on w angielskim?

Pytanie o to, kiedy używamy at, in, on w angielskim jest często stawiane przez studentów. Wyrazy at, in, on należą do grupy przyimków. Przyimki odgrywają w języku angielskim podobną rolę co w języku polskim, określają relację pomiędzy poszczególnymi częściami zdania, głównie pomiędzy orzeczeniem a dopełnieniem. Jednakże nie możemy automatycznie utożsamiać znaczenia przyimków angielskich z odpowiadającymi […]

czytaj więcej →


, Marzec 11, 2019, brak komentarzy

Angielski: ja, ty, on … czyli zaimki osobowe

Mówiąc o słowach takich jak:  ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni i one, mamy na myśli zaimki osobowe. Zaimki osobowe w języku angielskim, czyli personal pronouns, występują w dwóch formach: podmiotu i dopełnienia.   I tak, angielskie zaimki osobowe w formie podmiotu, to: W Liczbie pojedynczej: I  – ja you – ty he […]

czytaj więcej →


, Marzec 10, 2019, brak komentarzy

Angielski: mój, twój, jego … czyli zaimki dzierżawcze

Mówiąc o słowach takich jak: mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich, mamy na myśli zaimki dzierżawcze. Zaimki dzierżawcze w języku angielskim to possesive pronouns. Ważną do odnotowania informacją jest to, że w języku angielskim obok zaimków dzierżawczych wyróżniamy również określniki dzierżawcze. Zarówno zaimki dzierżawcze oraz określniki dzierżawcze informują o przynależności danego przedmiotu do danej […]

czytaj więcej →


Reklama

← Wcześniejsze wpisy