, 24 kwietnia, 2019, brak komentarzy

Kiedy używamy a, an, the w języku angielskim, czyli przedimek nieokreślony i określony

W artykule tym powiem o tym, kiedy używamy a, an, the w języku angielskim. Mówiąc inaczej, powiem tutaj o przedimkach nieokreślonym (the indefinite article) i określonym (the definite article).

 

Przedimki nieokreślone a / an

 

Przedimka nieokreślonego a / an używamy:

– z policzalnymi rzeczownikami w liczbie pojedynczej (singular countable nouns), o których jest mowa po raz pierwszy.

A red car came round the corner. (Czerwony samochód wyjechał zza rogu.)

I bought a new computer. (Kupiłem nowy computer.)

We have a new website. (Mamy nową stronę internetową.)

He is an electrician. (On jest elektrykiem.)

 

–  gdy mówimy o wykonywanych zawodach

His mother is a doctor. (Jego matka jest doktorem.)

I work as a teacher. (Pracuję jako nauczyciel.)

 

Nie używamy przedimka nieokreślonego  a / an:

– z rzeczownikami niepoliczalnymi (uncountable nouns) lub rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej (plural countable nouns).

Is there enough hot water for a bath? (Czy jest wystarczająco dużo ciepłej wody do kąpieli?)

I don’t take sugar in my tea. (Nie piję herbaty z cukrem.)

How much money do you earn? (Jak dużo zarabiasz?)

 

How many cars have they got? (Ile oni mają samochodów?)

How many friends do you have? (Ilu przyjaciół masz?)

There are children playing in the park. (W parku bawią się dzieci.)

 

a czy an

Forma, którą przyjmie przedimek nieokreślony, tzn. a lub an, uzależniona jest od tego, czy towarzyszący mu rzeczownik (lub wyrażenie rzeczownikowe) zaczyna się od spółgłoski czy od samogłoski.

– Przed słowem zaczynającym się od spółgłoski stawiamy a.

a book (jakaś książka)

a dog (jakiś pies)

a new car (jakiś nowy samochód)

 

– Przed słowem zaczynającym się od samogłoski stawiamy an.

an old car (jakiś stary samochód)

an electrician (jakiś elektryk)

an apple (jakieś jabłko)

 

– Należy pamiętać, że o użyciu formy a bądź an decyduje nie pisownia wyrazu, lecz jego wymowa.

an hour /aʊər/

a university /juː.nɪˈvɜː.sə.ti/

 

W pierwszym przypadku, pomimo tego, że słowo hour (godzina) zaczyna się od spółgłoski ‘h’, to w wymowie słyszymy samogłoskę ‘a’ (aʊər). Dlatego też hour poprzedzimy przedimkiem nieokreślonym an.

W drugim przypadku, słowo university (uniwersytet) w wymowie zaczyna się od spółgłoski ‘j’ (juː.nɪˈvɜː.sə.ti), dlatego też poprzedzimy je przedimkiem nieokreślonym a.

 

 

Przedimek określony the

 

Przedimek określony ma tylko tą jedną formę i występuje zarówno przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej oraz w liczbie mnogiej, policzalnymi i niepoliczalnymi.

 

Przedimka określonego  the  używamy:

– z rzeczami, o których mówiliśmy wcześniej, albo wtedy, gdy jest jasne z kontekstu, co lub kogo mamy na myśli

There’s a position available in our company.  The job will involve talking to people on the phone. (Jest wolne stanowisko w naszej firmie. Praca będzie obejmować rozmawianie z ludźmi przez telefon.)

Could you go to the shop for me, please?  (Czy mógłbyś pójść do sklepu dla mnie, proszę? / tzn. do sklepu, do którego zawsze chodzimy)

 

– gdy mówimy o konkretnych, specyficznych rzeczach

I love music, but I don’t like the music my brother listens to. (Kocham muzykę, ale nie podoba mi się muzyka, której słucha mój brat.)

 

– z rzeczami, które są unikalne

the Internet, the moon

 

– z przymiotnikami odnoszącymi się do całych grup

She has given a lot of money to the poor.  (Dała dużo pieniędzy biednym.)

The rich are getting richer while the poor are getting poorer. (Bogaci stają się bogatsi, a biedni coraz biedniejsi.)

The French are very patient. (Francuzi są bardzo cierpliwi.)

 

– gdy mówimy o narodowościach:

the Polish (Polacy), the Russians (Rosjanie), the Italians (Włosi)

 

– przed przymiotnikami w stopniu najwyższym

This is the highest building in Warsaw. (To jest najwyższy budynek w Warszawie.)

This is the longest book I’ve ever read. (To najdłuższa książka, jaką kiedykolwiek czytałem.)

 

– z liczbami porządkowymi: the first , the second, the third

He won the first prize at the chess tournament. (Zdobył pierwszą nagrodę na turnieju szachowym.)

 

– z nazwami krajów zawierającymi te słowa: Republic, Kingdom, States, Emirates

The United Kingdom (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii)

The United States (Stany Zjednoczone)

The Republic of Poland (Rzeczpospolita Polska)

 

– z nazwami rzek, gór, mórz i oceanów

the Baltic Sea (Może Bałtyckie), the Vistula (Wisła), the Alps (Alpy), the Mediterranean Sea (Morze Śródziemne)

 

– z wieloma popularnymi wyrażeniami

at the moment (w tym momencie)

at the age of 17 (w wieku 17 lat)

In the end (na końcu)

on the one hand … on the other hand (z jednej strony … z drugiej strony)

 

Mam nadzieję, że artykuł ten wyjaśnił to, kiedy używamy a, an, the w języku angielskim.

Zachęcam do zapoznania się z innymi zagadnieniami z gramatyki języka angielskiego, dostępnymi na naszej stronie.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *