, 20 listopada, 2019, brak komentarzy

Angielski: some, any. Kiedy używamy?

Ogólnie rzecz biorąc, w języku angielskim wyrazu some (również somebody / someone / something) używamy w zdaniach twierdzących, a wyrazu any (również anybody / anyone / anything) w zdaniach przeczących.

Some i any mogą występować jako zaimki i określniki. Gdy występują wraz z rzeczownikami niepoliczalnymi oznaczają one trochę, a z policzalnymi oznaczają kilka. [1]

 

some

He brought her some flowers. (On przyniósł jej kwiaty. / dosł. przyniósł jej kilka kwiatów)

There’s some cake in the kitchen if you’d like it. (W kuchni jest trochę ciasta, jeśli chcesz.)

There’s somebody at the door. (Ktoś jest przy drzwiach.)

They want something to eat. (Oni chcą coś do jedzenia.)

 

any

He didn’t bring her any flowers. (On nie przyniósł jej żadnych kwiatów.)

I’m afraid there isn’t any cake left. (Obawiam się, że nie ma już ciasta. / to znaczy: nie zostało nawet trochę)

There isn’t anybody at the door. (Nie ma nikogo przy drzwiach.)

They don’t want anything to eat. (Oni nie chcą niczego do jedzenia.)

 

Zwróć uwagę! Słowo any może występować również w zdaniach twierdzących, jeżeli posiadają one negatywne znaczenie.

He went out without any money on him. / to znaczy: he didn’t take any money with him

(On wyszedł bez żadnych pieniędzy z sobą.)

He refused to tell anything. / to znaczy: he didn’t tell anything

(On nie chciał niczego powiedzieć.)

 

any w zdaniach pytających

W zdaniach pytających najczęściej używamy any (ale również anybody / anyone / anything), poza niektórymi przypadkami w których użyjemy some (lub somebody / someone / something), o czym będzie powiedziane poniżej.

Is there any cake left? (Czy zostało jakieś ciasto? / lub trochę ciasta)

Have you read any of these books? (Czy czytałeś którąś z tych książek?)

Is she feeling any better? (Czy ona czuje się trochę lepiej?)

Do you have any money on you? (Czy masz na sobie jakieś pieniądze?)

I can’t find my phone? Has anybody seen it? (Nie mogę znaleźć swojego telefonu? Czy ktokolwiek go widział?)

Do you know anything about golf? (Czy wiesz cokolwiek o golfie?)

 

some w zdaniach pytających

W zdaniach pytających some (lub somebody / someone / something) użyjemy w odniesieniu do osoby lub rzeczy, o której wiemy że istnieje, lub myślimy że istnieje.

Is he waiting for some parts to be delivered? / to znaczy: I think that he is waiting for some parts

(Czy on czeka na dostawę jakichś części?)

Are you waiting for somebody? / to znaczy: I think that you are waiting for somebody

(Czekasz na kogoś?)

 

Poza tym w zdaniach pytających some (lub somebody / someone / something) użyjemy w tych przypadkach, gdy chcemy coś komuś zaoferować lub poprosić o coś.

Would you like some bread? (oferta)

(Chcesz trochę chleba?)

Would you like something to drink? (oferta)

(Chciałbyś coś do picia?)

Can I have some sugar? (prośba)

(Czy mogę prosić o cukier? / to znaczy trochę cukru)

Can I borrow some money? (prośba)

(Czy mogę pożyczyć trochę pieniędzy?)

 

any po if

Bardzo często any używamy po if.

If you like any of these books, you can borrow it. (Jeśli podoba ci się którakolwiek z tych książek, możesz ją pożyczyć.)

I’d like some tea if you have any. (napiłbym się herbaty, jeśli masz jakąkolwiek.)

If we have any, they’ll be there. (Jeśli w ogóle są jakieś, to tam.)

We have very few black jeans left, if any. (Pozostało nam bardzo niewiele czarnych dżinsów, jeśli w ogóle cokolwiek.)

This time of year we get little, if any, rain. (O tej porze roku mamy mało deszczu, jeśli w ogóle cokolwiek.)

If anyone asks you where I am, I’ll be in the library. (Jeśli ktokolwiek zapyta cię, gdzie jestem, będę w bibliotece.)

If you see anything suspicious, ring me. (Jeśli zobaczysz cokolwiek podejrzanego, zadzwoń do mnie.)

 

any w znaczeniu jakikolwiek

Słowa any używamy również w sensie jakikolwiek, lub ‘nie ma znaczenia który’.

You can take any book you like. (Możesz wziąć dowolną książkę.)

You can take any bus from here. They all run in that direction. (Możesz wziąć stąd dowolny autobus. Wszystkie jadą w tym kierunku.)

Pop in to see me any time you want. (Wpadnij do mnie, kiedykolwiek chcesz.)

 

Dokładnie tak samo jest ze słowami anybody, anyone, anything, anywhere.

You can invite anybody you like. (Możesz zaprosić, kogokolwiek zechcesz).

‘Where do you want to go?’ ‘Anywhere you want.’ (Gdzie chcesz pójść? Gdziekolwiek ty chcesz.)

 

liczna pojedyncza czy mnoga

Słowa somebody / someone / anybody / anyone są słowami w występującymi w liczbie pojedynczej:

Someone is at the door. (Ktoś jest przy drzwiach.)

Jednakże po tych słowach używamy they / them / their:

Someone has forgotten their mobile phone. (Ktoś zapomniał swojego telefonu komórkowego.)

If anybody wants to leave early, they can. (Jeśli ktoś chce wyjść wcześniej, może.)

*             *             *

PRZYPISY

[1] O rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych można przeczytać pod tym linkiem.

 

Na tym kończymy nasz artykuł na temat użycia w języku angielskim some, any. Zachęcam do zapoznania się z innymi naszymi opracowaniami z kategorii gramatyki języka angielskiego.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *