, 8 maja, 2018, brak komentarzy

Bezpłatny kurs języka rosyjskiego online – Dzień 3

Kontynuujemy nasz „Bezpłatny kurs języka rosyjskiego online„. Oto drugi dialog z serii, którą mamy do zaprezentowania.

Pod treścią dialogu w języku rosyjskim, znajduje się jego nagranie, wykonanego przez Rosjankę. Wysłuchaj dialogu uważnie, zwracając uwagę na wymowę poszczególnych słów oraz całych zdań. Następnie zapoznaj się z jego tłumaczeniem na język polski oraz ze wskazówkami gramatycznymi.

 

DIALOG W JĘZYKU ROSYJSKIM

      

– Как тебя зовут?
Меня зовут Андрей.
– А меня Наташа. Очень приятно.
Мне тоже.
– Ты иностранец?
Да, я поляк.
– Откуда ты знаешь русский?
Я учусь сам с помощью книг и интернета.
– Ты хорошо говоришь по-русски.
Спасибо, но ещё многого не знаю.
– Надеюсь, ещё встретимся.
Было бы приятно.

 

TŁUMACZENIE

– Jak się nazywasz?
Nazywam się Andrzej.
– A ja jestem Natasza. Bardzo mi miło.
Mi też.
– Jesteś obcokrajowcem?
Tak, jestem Polakiem.
– Jak nauczyłeś się rosyjskiego?
Uczę się rosyjskiego samodzielnie z książek i Internetu.
– Dobrze mówisz po rosyjsku.
Dziękuję, ale jeszcze dużo nie wiem.
– Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze.
Byłoby miło.

 

SŁOWNICZEK

зовут – ma na imię; звать – wołać
иностранец – cudzoziemiec / obcokrajowiec
знаешь – znasz; знать – wiedzieć, znać
учусь – uczę się; учиться – uczyć się
книга [–ги] – książka [-ki]
хорошо – dobrze
встретиться – spotkać się

 

ZWROTY DO ZAPAMIĘTANIA

nazywam się – меня зовут
on nazywa się – его зовут
ona nazywa się – её зовут

 

WYMOWA W JĘZYKU ROSYJSKIM

Najważniejszą zasadą, którą warto zapamiętać jest to, że samogłoski о i а, jeśli znajdują się w pozycji nieakcentowanej są wymawiane jak krótkie a.

Oto przykłady z tego dialogu
[pisze się – wymawia się]:

приятно – приятн(а)
поляк – п(aяк
откуда – (a)ткуда
хорошо – х(а)р(а)шо
спасибо – спасиб(а)

(Akcent w podanych przykładach został zaznaczony podkreśleniem.)

 

Kolejna sprawa dotyczy wymowy głosek jotowanych я i е.
Jeśli я i е znajdują się w pozycji nieakcentowanej, to ulegają one w wymowie redukcji, przy czym redukcja ta jest tym większa, im bardziej są one oddalone od sylaby akcentowanej.

Głoska jotowana ё jest natomiast zawsze akcentowana.

Pozostałe samogłoski rosyjskie, czyli и, а, э, у nie zmieniają się w wymowie bez względu na to, czy są akcentowane, czy też nie.

 

Krótka uwaga! Nie ma potrzeby, aby przy każdym nowym słowie, które zawiera samogłoski о, а lub głoski jotowane я, е zastanawiać się nad tym, czy są one akcentowane czy nie. Po prostu ucząc się nowych słów słuchajmy ich prawidłowej wymowy, i staramy się zapamiętać je zgodnie z tym jak są one wypowiadane. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możemy odwołać się do przedstawionych tu reguł.

 

Prezentowany przez nas „Bezpłatny kurs języka rosyjskiego online” jest kursem języka rosyjskiego dla początkujących. Kontynuując naukę z nami zapoznasz się z podstawami języka rosyjskiego, oraz nabędziesz podstawowych zdolności komunikacyjnych w dość krótkim czasie.

Przejdź do następnej lekcji lub wróć do strony głównej kursu.

 


Kategorie: Bezpłatny kurs języka rosyjskiego Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *