, 6 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Present Continuous, czyli angielski czas teraźniejszy ciągły. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest present continuous, czyli angielski czas teraźniejszy ciągły.

Można powiedzieć, że present continuous to najbardziej teraźniejszy czas ze wszystkich czasów języka angielskiego. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o tym, co robimy w danej chwili. Czyli, jest to czas, który opisuje czynności oraz sytuacje tymczasowe, dziejące się w chwili wypowiadania zdania. Bardziej szczegółowy opis użycia tego czasu podaję poniżej, a teraz przejdę do przedstawienia formy w której on występuje.

 

Forma czasu teraźniejszego ciągłego

Czas present continuous składa się z amare lub is oraz czasownika głównego z końcówką –ing.

Wybór pomiędzy amareis zależy od tego, w której osobie występuje czasownik posiłkowy ‘be’.

Czyli, w liczbie pojedynczej, mamy:

I am []ing*

you are []ing

hesheit is []ing

lub

I’m []ing

you’re []ing

hesheit’s []ing

 

W liczbie mnogiej:

weyouthey are []ing

lub

weyouthey’re []ing

* Za pomocą nawiasu kwadratowego zaznaczyłem miejsce, gdzie wstawiamy czasownik główny.

 

I am / I’m writing an email. (Piszę email)

You are / You’re reading a book. (Ty czytasz książkę)

She is / She’s walking on the sidewalk. (Ona idzie chodnikiem)

We are / We’re playing a football game. (Gramy w piłkę nożną)

They are / They’re dancing to the music. (Oni tańczą przy muzyce)

 

Zdania przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące stawiamy not po czasowniku posiłkowym.

W liczbie pojedynczej:

I am not []ing*

you are not []ing

hesheit is not []ing

lub

you aren’t []ing

hesheit  isn’t []ing

*nie istnieje forma skrócona łacząca am z not.

 

W liczbie mnogiej:

weyouthey are not []ing

lub

weyouthey aren’t []ing

 

I am not reading now. (Nie czytam w tej chwili)

You are not / You aren’t working at the moment. (Nie pracujesz w tej chwili)

She is not / She isn’t dancing. (Ona teraz nie tańczy)

 

Zdania pytające

W pytaniach przestawieniu ulega tylko czasownik posiłkowy, czyli am, are lub is.

W liczbie pojedynczej:

Am I []ing

Are you []ing

Is he, she, it []ing

 

W liczbie mnogiej:

Are we, you, they []ing

 

Are you reading? Yes, you are. (Czy teraz czytasz? Tak, czytasz)

Is he working? No, He isn’t. (Czy on pracuje? Nie, nie pracuje)

Is she dancing? I’m not sure. (Czy ona teraz tańcuje? Nie jestem pewien)

 

Użycie czasu present continuous

1) Kiedy mówimy o czynnościach i sytuacjach, które trwają w chwili obecnej, czyli w czasie wypowiadania zdania.

I’m wearing a blue T-shirt and jeans.  (Mam na sobie niebieską koszulkę i dżinsy)

He’s talking on his phone right now. (W tej chwili on rozmawia przez telefon)

 

2) Gdy chcemy powiedzieć, że coś jest tymczasowe. Często użyjemy tutaj słów takich jak now, at the moment, at present, lub just.

She’s eating lunch at the moment. (W tej chwili ona je lunch)

I’m working this weekend. (Pracuję w ten weekend)

Nie w każdy weekend pracuję, ale akurat w ten, tak.

 

3) Kiedy mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które nie dzieją się dosłownie w chwili wypowiadania zdania, ale dzieją się teraz w szerszym znaczeniu tego słowa.

I’m reading Agatha Christie’s book. (Czytam książkę Agathy Christie)

Czyli, jest to książka, którą aktualnie czytam, chociaż niekoniecznie w tej chwili.

 

I’m looking round the shops. (Rozglądam się po sklepach)

W zdaniu tym jest wyrażone to, w jaki sposób ktoś spędza czas, a nie to, że w tym właśnie momencie jest on w sklepie.

 

4) Przy wyrażeniu zmieniających się lub rozwijających sytuacji

These books are getting very popular. (Te książki stają się bardzo popularne)

The cost of living in London is rising. (Koszty życia w Londynie rosną)

 

5) Ze słowami takimi jak always lub continually, jeśli chcemy kogoś lub coś skrytykować, lub wyrazić nasze niezadowolenie z czegoś

She’s always buying new clothes! (Ona zawsze kupuje nowe ubrania!)

He’s continually doing stuff behind her back. (On ciągle robi coś za jej plecami)

 

6) Ze słowem always, gdy coś nieoczekiwanego zdarza się więcej niż raz

I’m always meeting him there. (Zawsze go tam spotykam)

 

*         *         *

Mam nadzieję, że nasze wyjaśnienie tego, czym jest i kiedy stosować present continuous, czyli angielski czas teraźniejszy ciągły, jest pomocne.

Odsyłam również do naszego artykułu „Czasy w języku angielskim – zestawienie”, gdzie wyjaśniamy w skrócie dwanaście głównych czasów angielskich.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *