, 22 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Czasy w języku angielskim – zestawienie

W artykule tym opiszę najważniejsze czasy w języku angielskim. Zestawienie tutaj zaprezentowane będzie obejmować dwanaście czasów języka angielskiego. Mówiąc o czasach w języku, mamy na myśli czasy gramatyczne. W języku polskim wyróżniamy trzy czasy gramatyczne: teraźniejszy, przeszły i przyszły. Podział czasów gramatycznych w języku polskim odpowiada podziałowi czasu, rozumianego w sensie przebiegu zdarzeń, na teraźniejszość, […]

czytaj więcej →


, 17 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Past Continuous, czyli angielski czas przeszły ciągły. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest past continuous, czyli angielski czas przeszły ciągły. Past continuous jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co trwało w sposób ciągły w określonej przeszłości. W odróżnieniu od tego czasu, present continuous, który jest czasem teraźniejszym ciągłym, opisywał czynności oraz sytuacje teraźniejsze, dziejące się w chwili wypowiadania zdania.   […]

czytaj więcej →, 16 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Past simple, czyli angielski czas przeszły prosty. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest past simple, czyli angielski czas przeszły prosty. Przede wszystkim należy powiedzieć to, że past simple jest po prostu czasem przeszłym, dokładnie w takim samym rozumieniu, w jakim my używamy tego czasu w języku polskim. Mówiąc inaczej, jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co miało miejsce w […]

czytaj więcej →


, 6 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Present Continuous, czyli angielski czas teraźniejszy ciągły. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest present continuous, czyli angielski czas teraźniejszy ciągły. Można powiedzieć, że present continuous to najbardziej teraźniejszy czas ze wszystkich czasów języka angielskiego. Jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o tym, co robimy w danej chwili. Czyli, jest to czas, który opisuje czynności oraz sytuacje tymczasowe, dziejące się w chwili wypowiadania […]

czytaj więcej →


, 5 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Present Simple, czyli angielski czas teraźniejszy prosty. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest present simple, czyli angielski czas teraźniejszy prosty. Jak wskazuje na to jego nazwa, present simple jest nazywany czasem teraźniejszym. Innym często używanym czasem teraźniejszym jest present continuous (czas teraźniejszy ciągły). Jednakże, pomimo tego, że present simple jest zaliczany do czasów teraźniejszych, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że jest […]

czytaj więcej →


, 10 kwietnia, 2019, brak komentarzy

Angielskie czasy – I’m going to …

W trakcie tej lekcji poznamy sposób, dzięki któremu możemy poinformować swoich rozmówców o intencjach i zamiarach. Jest to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób na opisanie sytuacji, która zdarzy się w przyszłości. Aby wyrazić jakiś swój zamiar lub intencję, używamy w języku angielskim konstrukcji I am going to… i w zależności od naszych planów dokładamy odpowiedni czasownik i […]

czytaj więcej →


, 9 kwietnia, 2019, brak komentarzy

Dwanaście czasów w języku angielskim – tabela

We wpisie tym przedstawiam tabelę z dwunastoma czasami w języku angielskim. Szczegółowe omówienie czasów języka angielskiego jest dostępne w innym miejscu. Owe dwanaście czasów zostały zobrazowane przykładami dla słów do (robić) i play (grać).     W rzeczywistości w języku angielskim, podobnie jak to jest w języku polskim, istnieją trzy główne czasy czasowników: czas przeszły – czas teraźniejszy […]

czytaj więcej →