, 30 września, 2017, brak komentarzy

Angielskie słówka metodą skojarzeń – 3

Wpis ten stanowi kontynuację serii „Angielskie słówka metodą skojarzeń”. W tej części omawiamy słowa od 41 do 60 z naszej listy najczęściej używanych słów języka angielskiego.

 

 1. little /ˈlɪt.əl/ mało, mały
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że przygotowujesz przyjęcie i ktoś ci mówi, że LITLEMONIADY to mało.

[mało, mały → litr lemoniady → little]

 

Przykłady:

There’s little time left. (Zostało mało czasu.)

I got it in a little box. (Dostałem to w małym pudełku.)

 

 1. love /lʌv/ miłość, kochać
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że czytasz książkę, w której jest napisane, że miłość jest niczym LAWINA.

[miłość, kochać → lawina → love]

 

Przykłady:

I love you. (Kocham cię.)

She loves animals. (Ona kocha zwierzęta.)

 

 1. make /meɪk/ robić
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że czekasz na koleżankę, która robi sobie MAKIJAŻ.

[robić → makijaż → make]

 

Przykłady:

Can I make you something to drink? (Zrobić ci coś do picia?)

She made a chocolate cake. (Zrobiła ciasto czekoladowe.)

 

 1. many /ˈmen.i/ – wiele, dużo
      

Określnika many używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że znalazłeś pracę w firmie, w której pracuje wielu MENEDŻERÓW IDIOTÓW.

[wiele, dużo → menedżerowie idioci → many]

 

Przykłady:

I have many friends. (Mam wielu przyjaciół.)

I don’t have many clothes. (Nie mam wielu ubrań.)

 

 1. more /mɔːr/ więcej
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że ktoś prosi cię o to, abyś przyniósł mu więcej MORELI.

[więcej → morele → more]

 

Przykłady:

You must rest more. (Musisz więcej odpoczywać.)

He eats more than you. (On je więcej od ciebie.)

 

 1. much /mʌtʃ/ wiele, dużo
      

Określnika much używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach niepoliczalnych.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że potrzebujesz dużo MĄCZKI.

[wiele, dużo → mączka → much]

 

Przykłady:

I don’t earn much money. (Nie zarabiam dużo pieniędzy.)

I like her very much. (Bardzo ją lubię.)

 

 1. my /maɪ/ – mój
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków dzierżawczych.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że ktoś wskazując na worek, mówi do ciebie: oto mój MAJĄTEK.

[mój → majątek → my]

 

Przykłady:

This is my phone. (To jest mój telefon.)

It was my own decision. (To była moja własna decyzja.)

 

 1. new /njuː/ nowy
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że o twoim koledze mówią, że to nowy NEWTON (czyt. niuton).

[nowy → niuton → new]

 

Przykłady:

The new year is coming in few days. (Nowy rok nadchodzi za kilka dni.)

He’s looking for a new job. (On szuka nowej pracy.)

 

 1. no /nəʊ/, not /nɒt/ – nie
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że dostałeś NOTĘ z urzędu, że nie …

[nie → nota → not]

 

Przykłady:

He’s not fat! (On nie jest gruby!)

No, I can’t come. (Nie, nie mogę przyjść.)

 

 1. now /naʊ/ teraz
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Pomyśl o tym, że musisz teraz NAŁADOWAĆ telefon.

[teraz → naładować → now]

 

Przykłady:

I need to do it now. (Muszę to zrobić teraz.)

Many people now own a smartphone. (Wiele osób ma teraz smartfona.)

 

 1. of /ɒv/ – z, ze; z czego coś się składa lub jest zrobione
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Pomyśl o tym, że kupujesz coś z OFERTY.

[z, ze → oferta → of]

 

Przykład:

What is it made of? (Z czego to jest zrobione?)

This is a thing of my past! (To sprawa z przeszłości.)

 

 1. often /ˈɒf.ən/ /ˈɒf.tən/ często
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Pomyśl o koledze, który często reaguje OFENSYWNIE.

[często → ofensywnie → often]

 

Przykłady:

I often see him at school. (Często widuję go w szkole.)

I don’t eat at McDonald’s very often. (Nie jem często w McDonaldzie.)

 

 1. on /ɒn/ – na
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Pomyśl o tym, że słyszysz pytanie: „Kto to położył na biórku?”, i odpowiedź: „ON”.

[na → on → on]

 

Przykłady:

it’s on top of the desk (leży na biórku)

I got on my bike and left. (Wsiadłem na mój rower i odjechałem.)

 

 1. only /ˈəʊn.li/ tylko
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Pomyśl o tym, że tłumaczysz komuś, że to, co szuka, znajdzie tylko ONLINE.

[tylko → online → only]

 

Przykłady:

I’ll go but only if you’ll go too. (Pójdę, ale tylko wtedy, jeżeli ty też pójdziesz.)

I was only trying to help. (Próbowałem tylko pomóc.)

 

 1. or /ɔːr/ – lub; czy
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że ktoś zadaje ci to pytanie: „Gramatyka lub ORTOGRAFIA? Co jest gorsze?”

[lub; czy → ortografia → or]

 

Przykłady:

You can have Coke or Pepsi. (Możesz doastać colę lub pepsi.)

Is it Monday or Tuesday today? (Czy dzisiaj jest poniedziałek czy wtorek?)

 

 1. other /ˈʌð.ər/ – inny
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Pomyśl o tym, że kupując krawat mówisz do sprzedawcy: „Proszę o inny, bardziej ADEKWATNY”.

[inny → adekwatny → other]

 

Przykłady:

I will come some other day. (Przyjdę innym razem.)

I use other pens for school. (Używam innych długopisów do szkoły.)

 

 1. our /aʊər/ – nasz
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków dzierżawczych.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że rozmawiacie o kotach i ty mówisz, że „nasz ma AUREOLĘ”.

[nasz → aureola → our]

 

Przykłady:

This is our cat, Luna. (To jest nasz kot, Luna.)

These are our children. (To są nasze dzieci.)

 

 1. out /aʊt/ – na zewnątrz
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że ktoś pyta cię, gdzie zostawiłeś AUTO i ty odpowiadasz, że na zewnątrz.

[na zewnątrz → auto → out]

 

Przykłady:

She leaned out the window. (Wychyliła się przez okno.)

I came around to see you, but you were out. (Przyszedłem cię zobaczyć, ale cię nie było.)

 

 1. over /ˈəʊ.vər/ nad, ponad
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że nad OWALNYM dachem krąży helikopter.

[nad, ponad → owalny dach → over]

 

Przykłady:

She held the umbrella over her head. (Trzymała parasol nad głową.)

The sign over the door said ‘Exit’. (Znak nad drzwiami oznaczał: „Wyjście”.)

 

 1. people /ˈpiːpl/ ludzie, osoby
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, grupę ludzi z PISTOLETAMI z PLASTIKU.

[ludzie, osoby → pistolety (z) plastiku → people]

 

Przykłady:

They’re nice people. (To mili ludzie.)

Many people never do any exercise. (Wiele osób nigdy nie ćwiczy.)

 

*             *             *

Przejdź do następnej części lub wybierz listę  1-2021-40,  61-80,  81-100.

 


Kategorie: Efektywna naukaJęzyk angielskiMnemotechnikiTechniki zapamiętywania Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *