, Wrzesień 30, 2019, brak komentarzy

Angielskie słówka metodą skojarzeń

Reklama

Co mamy na myśli przez nazwę angielskie słówka metodą skojarzeń? Mówiąc najprościej, chodzi nam o naukę słówek języka angielskiego poprzez budowanie skojarzeń z polskimi słowami. W tym celu stosujemy tutaj mnemotechnikę opartą na tzw. metodzie słów kluczowych.

Metoda słów kluczowych zasadniczo polega na wyszukiwaniu podobnych w brzmieniu słów naszego języka ojczystego dla słówek języka obcego. Owe słowa języka polskiego, które będą brzmieć podobnie do słów języka obcego, są właśnie tymi słowami kluczowymi, które będziemy wykorzystywać do tworzenia skojarzeń.

Używając tej metody przedstawimy sugestie, co do zapamiętania najczęściej używanych słów języka angielskiego. Słowa prezentowane przez nas będą uporządkowane zgodnie z częstotliwością ich użycia przez użytkowników języka angielskiego. Czym słowo wyżej jest na liście, tym częściej jest używane.

 

Zapamiętując angielskie słówka metodą skojarzeń będziemy potrzebowali:

Po pierwsze, skojarzyć słowo języka obcego z podanym słowem kluczowym.

Po drugie, ‘połączyćsłowo kluczowe z tłumaczeniem słowa języka angielskiego. (W naszym przypadku do tego służą krótkie frazy, w kontekście których słowa kluczowe są prezentowane.)

W naszym tekście słowa kluczowe lub ich fragmenty (te istotne dla zapamiętania angielskich słów) są zaznaczone na czerwono. W kolorze niebieskim jest powtórzone tłumaczenie słowa angielskiego.

Ucząc się kolejnych słów z naszej listy powinniśmy starać się zapamiętać nie tylko słowa kluczowe (a szczególnie fragmenty w kolorze czerwonym), ale również frazę, w których te słowa występują.

Niezależnie od tego jakie może być nasze pierwsze wrażenie, metoda tą rzeczywiście polepsza efektywność zapamiętywania słownictwa. Nie jest konieczne korzystanie z naszych sugestii słów kluczowych, są to tylko jedne z możliwych wersji.

 

Ze względu na jego obszerność, materiał został podzielony na kilka części. W każdej części jest omówione 20 kolejnych słów. Poniżej omawiamy pierszą dwudziestkę.

 

Angielskie słówka metodą skojarzeń

 

 1. a /ə/, an /ən/; the /ðiː/ – {jakiś, pewien}; {określony, znany}
      

Wyjaśnienie:

a i an są to przedimki nieokreślone  (the indefinite articles), natomiast the jest przedimkiem określonym (the definite article). Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego, kiedy używamy tych przedimków jest dostępne pod tym linkiem.

Przykłady:

A red car came round the corner. (Czerwony samochód wyjechał zza rogu. / tzn. jakiś samochód)

I bought a new computer. (Kupiłem nowy computer. / tzn. pewien komputer)

Could you go to the shop for me, please?  (Czy mógłbyś pójść do sklepu dla mnie, proszę? / tzn. do sklepu, do którego zawsze chodzimy)

 

 1. after /ˈɑːf.tər/ po
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/po drugiej AFerze TRzecia/

Przykłady:

Let’s go for a walk after dinner. (Po kolacji chodźmy na spacer.)

It was after eight o’clock. (Było po ósmej.)

 

 1. again /əˈɡen/ jeszcze raz, znowu
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/Emerytowany GENerał jeszcze raz wydał rozkaz /

Przykłady:

Try again. (Spróbuj jeszcze raz.)

John is late again. (John znowu się spóźnia.)

 

 1. all /ɔːl/ – wszystko, wszyscy
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/OLej wszystko/

Przykłady:

All was well. (Wszystko było w porządku.)

Have you drunk it all? (Wszystko wypiłeś?)

 

 1. also /ˈɔːl.səʊ/ również
      

Pomoc z zapamiętaniu:

/OLej SObie również …/

Przykłady:

I’m tired, and I’m also hungry. (Jestem zmęczony, i również głodny.)

He likes football, and also basketball. (On lubi piłkę nożną, i również koszykówkę.)

 

 1. always /ˈɔːl.weɪz/ zawsze
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/olej zawsze będzie drogi/

Przykłady:

It’s always cold in this house. (W tym domu jest zawsze zimno.)

She’s always late for everything. (Ona zawsze się spóźnia na wszystko.)

 

 1. and /ænd/ i
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/ANna i Daniel/

Przykłady:

boys and girls (chłopcy i dziewczęta)

He plays guitar and sings. (On gra na gitarze i śpiewa.)

 

 1. as /æz/ tak jak; jako
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/tak jak AZjaci/

Przykłady:

She likes reading, as I do. (Ona lubi czytać tak jak ja.)

She works as a waitress. (Ona pracuje jako kelnerka.)

 

 1. at /ət/ w
      

Pomoc w zapamiętaniu:

 

/ w tej grupie panuje świetna ATmosfera/

Przykłady:

I’m at home at the moment. (W tej chwili jestem w domu.)

I’m at work until 6 o’clock. (Jestem w pracy do godziny 6.)

 

 1. be /biː/ być
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/chciałbym być BIlionerem/

Przykłady:

Don’t be sad. (Nie bądź smutny / Nie smuć się.)

He must be tired. (On musi być zmęczony.)

 

Formy czasownika to be:

I am – Ja jestem

You are – Ty jesteś

He / She / It is – On / Ona / Ono jest

We / You / They are – My jesteśmy / Wy jesteście / Oni

 

I was – Ja byłem

You were – Ty byłeś

He / She / It was – On był / Ona była / Ono było

We / You / They  were – My byliśmy / Wy byliście / Oni byli

 

 1. because /bɪˈkəz/ ponieważ
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/ponieważ BIć KOZy nie można/

Przykłady:

I bought it because I liked it. (Kupiłem to, ponieważ mi się podobało.)

We can’t go swimming because it is very cold. (Nie możemy pójść pływać, ponieważ jest bardzo zimno.)

 

 1. before /bɪˈfɔːr/ przed; wcześniej, przedtem
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/przed tym, gdy stał się BIznesmenem z FORsą/

Przykłady:

John was born a few weeks before Christmas. (John urodził się kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia.)

I’ve been here before. (Byłem tu wcześniej.)

 

 1. big /bɪɡ/ duży
      

Pomoc w zapamietaniu:

/zjeść dużego Big Maka/

Przykłady:

He’s a big man. (On jest dużym mężczyzną.)

Russia’s a big country. (Rosja to duży kraj.)

 

 1. but /bʌt/ ale
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/To nie sznur, ale BAT./

Przykłady:

I’ll do it, but not yet. (Zrobię to, ale jeszcze nie teraz.)

She’s not English but American. (Ona nie jest Angielką, ale Amerykanką.)

 

 1. by /baɪ/ przez
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/przez BAJkową postać/

Przykłady:

This cake was made by her mom. (To ciasto zostało zrobione przez jej mamę.)

I learned English by listening to the radio. (Nauczyłem się angielskiego słuchając / przez słuchanie radia.)

 

 1. can /kæn/ móc
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/KEN może ci pomóc/

Przykłady:

Can you help me, please? (Proszę, możesz mi pomóc?)

You can park over there. (Możesz tam zaparkować.)

 

 1. come /kʌm/ przyjść, przyjechać
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/przyjechać KAMazem/

Przykłady:

Can you come to my party? (Czy możesz przyjść na moje przyjęcie?)

I will come by car. (Przyjadę samochodem.)

 

 1. do /du/ – robić; używany jest również przy tworzeniu pytań i przeczeń
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/robić DUżo rzeczy/

Przykłady:

What do you do at work? (Co robisz w pracy?)

What are you doing over the weekend? (Co robisz w ten weekend?)

 

 1. find /faɪnd/ znaleźć
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/znaleźć FAJNy Dom/

Przykłady:

I couldn’t find my phone this morning. (Dziś rano nie mogłem znaleźć telefonu.)

I found a letter lying on the table. (Na stole znalazłem list.)

 

 1. for /fɔːr/ dla
      

Pomoc w zapamiętaniu:

/dbać o FOR dla kogoś/

Przykład:

This is for you. (To jest dla ciebie.)

She bought a book for me. (Ona kupiła dla mnie książkę.)

 

*             *             *

Na tym kończymy pierwszą część naszej prezentacji “Angielskie słówka metodą skojarzeń”.

 

Przejdź do następnej części lub wybierz listę  21-40,  41-60,  61-80,  81-100.

 


Kategorie: Efektywna naukaJęzyk angielskiMnemotechnikiTechniki zapamiętywania Tagi: , , , , ,Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *