, 30 września, 2017, brak komentarzy

Angielskie słówka metodą skojarzeń – 5

Wpis ten stanowi kontynuację serii „Angielskie słówka metodą skojarzeń”. W tej części omawiamy słowa od 81 do 100 z naszej listy najczęściej używanych słów języka angielskiego.

 

 1. time /taɪm/ – czas
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że miałeś/aś TAJEMNICZY czas w jakimś miejscu.

[czas → tajemniczy → time]

 

Przykłady:

Time passes so quickly. (Czas płynie tak szybko.)

What time is it? (Która godzina?)

 

 1. to /tuː/ – do
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że jedziesz do TURCJI.

[do → Turcja → to]

 

Przykłady:

I need to go home. (Muszę iść do domu.)

I’m flying to Turkey. (Lecę do Turcji.)

 

 1. under /ˈʌn.dər/ pod
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że jedziesz tunelem pod ANDAMI. (Andy jest to łańcuch górski znajdujący się w Ameryce Południowej.)

[pod → Andy → under]

 

Przykłady:

I found my keys under the bed. (Znalazłem swoje klucze pod łóżkiem.)

He hid under the bed. (On schował się pod łóżkiem.)

 

 1. up /ʌp/ – w górę; (Ale również wraz z: kontynuować, wstawać, wzrastać, dziać się, kończyć)
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że wspinasz się w górę w APENINACH. (Apeniny jest to łańcuch górski we Włoszech.)

[w górę → Apeniny → up]

 

Przykłady:

I ran up the stairs. (Wbiegłem po schodach.)

Keep going up! (Idź dalej!)

 

 1. us /ʌs/ – nam, nas, nami
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków osobowych.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że jesteś jednym z bohaterów książki „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa i mówisz: „ASLAN pomoże nam”. (Aslan jest to lew, król Narnii.)

[nam, nas → Aslan → us]

 

Przykłady:

They can go with us. (Oni mogą pójść z nami.)

Our parents gave it to us. (Nasi rodzice nam to dali.)

 

 1. use /juːz/ używać
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że ktoś zreperował twoje narzędzie i mówi do ciebie: „Możesz JUŻ tego używać”.

[używać → już → use]

 

Przykłady:

Can I use your phone? (Czy mogę użyć / skorzystać z twojego telefonu?)

Please use the side entrance. (Proszę użyj / skorzystaj z bocznego wejścia.)

 

 1. very /ˈver.i/ bardzo
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że masz koleżankę WERONIKĘ, o której myślisz, że jest bardzo ładna.

[bardzo → Weronika → bardzo]

 

Przykłady:

She is very beautiful. (Ona jest bardzo ładna.)

He is very good student. (On jest bardzo dobrym uczniem.)

 

 1. we /wiː/- my
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków osobowych.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że podczas rozmowy z kimś mówisz, że my lubimy jeździć na ŁYŻWACH.

[my → łyżwy → we]

 

Przykłady:

We are friends. (My jesteśmy przyjaciółmi / przyjaciółkami.)

We are happy. (My jesteśmy szczęśliwi.)

 

 1. what /wɒt/ co
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że czytając jakąś książkę analizujesz to, co zamyślił ŁOTR.

[co → łotr → what]

 

Przykłady:

What’s that? (Co to?)

What’s the problem? (O co chodzi?)

 

 1. when /wen/ – kiedy
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że jesteś w Ameryce i pytasz: „Kiedy pójdziemy do ŁENDIS?” (Wendy’s jest to sieć amerykańskich restauracji typu fast food.)

[kiedy → Wendy’s → when]

 

Przykłady:

When are you going home? (Kiedy idziesz do domu?)

When did you arrive? (Kiedy przyjechałeś?)

 

 1. where /weər/ gdzie
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że pytasz o to, gdzie wylała ŁEBA RZEKA.

[gdzie → Łeba rzeka → where]

 

Przykłady:

Where are you going? (Gdzie idziesz?)

Where did you see them? (Gdzie ich / je widziałeś?)

 

 1. which /wɪtʃ/ który
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że pytasz o to, która ŁYCHA jest twoja.

[który → łycha → which]

 

Przykłady:

Which do you want? (Który chcesz?)

Which of these is yours? (Który z tych należy do ciebie?)

 

 1. who /huː/ – kto
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że jesteś w lesie, i pytasz, kto HUCZY?

[kto → huczenie → who]

 

Przykłady:

Who is it? (Kto to?)

Who did this? (Kto to zrobił?)

 

 1. why /waɪ/ dlaczego
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że pytasz kogoś o to, dlaczego narysował takie ŁAPY?

[dlaczego → łapy → why]

 

Przykłady:

Why do you ask? (Dlaczego pytasz?)

Why didn’t he tell us? (Dlaczego on nam nie powiedział?)

 

 1. will /wɪl/ – będzie; może, czy
      

Wyjaśnienie:

Czasownik ten funkcjonuje, jako czasownik modalny, który służy do wyrażania chęci lub jej braku do wykonania jakiejś czynności; oraz do tworzenia zdań w czasie przyszłym.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony na przyjęcie, na którym będzie książę WILLIAM.

[będzie → William → will]

 

Przykłady:

He will help you. (On ci pomoże.)

will do it tomorrow. (Zrobię to jutro.)

 

 1. with /wɪð/ – z
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że byłeś wtedy z ŁYSYM.

[z → łysy → with]

 

Przykłady:

I was with Kate at the time. (Byłem wtedy z Kasią.)

She went with him for a walk. (Ona poszła z nim na spacer.)

 

 1. would /wʊd/ – może, czy
      

Wyjaśnienie:

Czasownik would może występować, jako przeszła forma czasownika modalnego will, albo jako czasownik posiłkowy do mówienia o „przyszłości w przeszłości”.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że ktoś pyta się ciebie, czy może chciałbyś ŁUDIEGO? (Woody to postać z filmu animowanego 'Toy Story’.)

[może, czy → Łudi → would]

 

Przykłady:

I would go myself but I’m too busy. (Poszedłbym sam, ale jestem zbyt zajęty.)

Would you like something to eat? (Zjadłbyś coś?)

He said he wouldn’t come. (On powiedział, że nie przyjdzie.)

She said she would see him tomorrow. (Powiedziała, że zobaczy go jutro.)

 

 1. yes /jes/ tak
      

Pomoc w zapamiętaniu:

Pomyśl o tym, że na twoją odpowiedź ktoś odpowiada tak, on JEST.

[tak → jest → yes]

 

Przykłady:

‘Is that your pencil?’ ‘Yes, it is.’ (Czy to twój ołówek? Tak, mój.)

’Are you a friend of Tom’s?’ ’Yes.’ (Jesteś przyjacielem Toma? Tak.)

 

 1. you /juː/- ty, wy; cię, ciebie, tobą, was, wami, wam
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków osobowych.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że pytasz się kogoś: “Ty jesteś JUlia?” (zdjęcie ze sztuki 'Romeo i Julia’)

[ty, wy → Julia → you]

 

Przykłady:

Are you Julia? Yes, I am. (Czy ty jesteś Julia? Tak, jestem.)

I like you. (Ja lubię ciebie.)

 

 1. your/jɔːr/ – twój, wasz
      

Dowiedz się więcej na temat angielskich zaimków dzierżawczych.

Pomoc w zapamiętaniu:

Wyobraź sobie, że pytasz się kogoś: „To twój JOGURT”

[twój, wasz → jogurt → your]

 

Przykłady:

Is it your pen? (Czy to twój długopis?)

Is it yours? (Czy to jest twoje?)

 

*             *             *

Wróć do strony głównej lub wybierz listę  1-2021-40,  41-60,  61-80.

 


Kategorie: Efektywna naukaJęzyk angielskiMnemotechnikiTechniki zapamiętywania Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *