, 16 sierpnia, 2019, brak komentarzy

Past simple, czyli angielski czas przeszły prosty. Proste wyjaśnienie.

W artykule tym wyjaśnię to, czym jest past simple, czyli angielski czas przeszły prosty.

Przede wszystkim należy powiedzieć to, że past simple jest po prostu czasem przeszłym, dokładnie w takim samym rozumieniu, w jakim my używamy tego czasu w języku polskim. Mówiąc inaczej, jest to czas, którego użyjemy, aby powiedzieć o czymś, co miało miejsce w przeszłości.

Zapoznajmy się z prostym przykładem obrazującym użycie tego czasu:

Frédéric Chopin was a Polish composer and pianist of the Romantic era. He grew up in Warsaw. He completed his musical education and composed his earlier works in Warsaw before leaving Poland at the age of 20, less than a month before the outbreak of the November 1830 Uprising. At 21, he settled in Paris.

(Fryderyk Chopin był polskim kompozytorem i pianistą epoki romantyzmu. Dorastał w Warszawie. Ukończył edukację muzyczną i skomponował swoje wcześniejsze utwory w Warszawie, przed wyjazdem z Polski w wieku 20 lat, niecały miesiąc przed wybuchem powstania listopadowego w 1830 r. W wieku 21 lat osiadł w Paryżu.)

Was (był), grew up (dorastał), completed (ukończył), composed (skomponował), settled (osiadł) – są czasownikami występującymi w czasie przeszłym prostym.

 

Forma czasu przeszłego prostego

Czas przeszły prosty czasowników regularnych tworzy się poprzez dodanie do formy podstawowej końcówki –ed.

Czas przeszły prosty czasowników nieregularnych przybiera różne postaci, których nie da się wyjaśnić za pomocą żadnej formuły. Formy, jakie przyjmują czasowniki nieregularne, są opisane w tabelach czasowników nieregularnych. Czas past simple to druga kolumna w takich tabelach.

Wygląda to więc tak:

Iyouhesheitwethey  []ed 

lub

Iyouhesheitwethey [ 2 ]*

* Druga forma czasownika nieregularnego

 

I watched TV last evening. (Oglądałem telewizję wczoraj wieczorem)

She studied hard yesterday. (Dużo się wczoraj uczyła)

The police stopped me on my way home last night. (Policja zatrzymała mnie w drodze do domu zeszłej nocy)

 

I saw John in town a few days ago. (Kilka dni temu widziałem Johna w mieście.)

He went to the cinema two times last week. (W zeszłym tygodniu był w kinie dwa razy.)

She was in London two months ago. (Ona była w Londynie dwa miesiące temu)

 

Zdania przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące, przed czasownikiem głównym w formie podstawowej, a więc bez żadnej końcówki, wstawiamy did not lub didn’t. A więc otrzymujemy:

Iyouhesheitwethey did not []

lub

Iyouhesheitwethey didn’t []

 

I did not / didn’t watch TV last evening. (Nie oglądałem telewizji wczoraj wieczorem)

She did not / didn’t study yesterday. (Nie uczyła się wczoraj)

We did not / didn’t catch the train. (Nie złapaliśmy pociągu)

I did not / didn’t go to the cinema last week. (Nie poszedłem wczoraj w zeszłym tygodniu)

 

Zdania pytające

Aby utworzyć pytanie, przed podmiotem stawiamy czasownik posiłkowy did, lub ewentualnie jego zaprzeczenie didn’t. (Czasownik główny występuje tutaj zawsze w formie podstawowej.)

Did Iyouhesheitwethey []

lub

Didn’t Iyouhesheitwethey []

 

Did you go out last evening? (Czy wychodziłeś zeszłego wieczoru?)

Did you sleep well last night? (Dobrze spałaś zeszłej nocy?)

What did you do yesterday? (Co robiłeś wczoraj?)

 

Didn’t she enjoy the film? (Czy nie podobał jej się film?)

Didn’t you get my email? (Nie dostałeś mojego e-maila?)

Why didn’t she come to the party? (Dlaczego ona nie przyszła na przyjęcie?)

 

Użycie czasu past simple

1) W odniesieniu do zakończonych czynności i zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości

We had an exam on Tuesday. (We wtorek mieliśmy egzamin)

I caught the last bus to Manchester. (Złapałem ostatni autobus do Manchesteru)

 

2) W odniesieniu do serii czynności lub zdarzeń, które w przeszłości nastąpiły bezpośrednio po sobie

I went round the shops, and then I went to a café. (Chodziłem po sklepach, a potem poszedłem do kawiarni)

I returned to my room, switched on the light and took off the coat. (Wróciłem do mojego pokoju, zapaliłem światło i zdjąłem płaszcz)

 

3) W odniesieniu do stałych lub długotrwających sytuacji z przeszłości

I really enjoyed my time at university. (Naprawdę podobał mi się mój czas na uniwersytecie)

I lived in this house as a child. (Mieszkałem w tym domu, jako dziecko)

 

4) W odniesieniu do powtarzających się wydarzeń

He changed his job many times. (On zmieniał swoją pracę wiele razy)

His sister went to lots of concerts. (Jego siostra chodziła na wiele koncertów)

 

5) Past Simple stosujemy rówież zamiast czasu teraźniejszego lub przyszłego po takich wyraźeniach jak: I wish, if only, it’s time

I wish I knew more French. (Żałuję, że nie znam lepiej francuskiego)

If only I could help her! (Gdybym tylko mógł jej pomóc)

It’s time we went home. (Czas, żebyśmy poszli do domu)

 

*          *          *

Mam nadzieję, że nasze wyjaśnienie tego, czym jest i kiedy stosować past simple, czyli angielski czas przeszły prosty, jest pomocne.

Odsyłam również do naszego artykułu „Czasy w języku angielskim – zestawienie”, gdzie wyjaśniamy w skrócie dwanaście głównych czasów angielskich.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *