, 24 stycznia, 2020, brak komentarzy

Forma gerund w języku angielskim – proste wyjaśnienie

Czasowniki w języku angielskim niekiedy wymagają dopełnienia przez inne czasowniki. W takich przypadkach mogą się one łączyć z czasownikami w formie bezokolicznika, albo z czasownikami w formie gerund.

Na przykład:

Since Andrew had a little free time, he decided to go swimming. (Ponieważ Andrew miał trochę wolnego czasu, postanowił {co zrobić?} pójść popływać.)

Andrew thought that going swimming was a good idea. (Andrew pomyślał, że {co?} pójście popływać to dobry pomysł.)

 

Co to jest forma gerund w języku angielskim?

Forma gerund wygląda dokładnie tak samo, jak present participle, czyli imiesłów czasu teraźniejszego, który tworzymy przez dodanie do czasownika końcówki –ing. [1]

Jednakże w odróżnieniu od imiesłowów, czyli słów tworzonych od czasowników, które mają cechy przymiotnika bądź przysłówka, gerund zawsze funkcjonuje jako rzeczownik.

Mówiąc inaczej, do kategorii gerund zaliczymy słowa z końcówką -ing, które wyglądają jak czasowniki, ale występują wyłącznie w formie rzeczownika.

Więcej przykładów:

I like running. (Lubię {co?} bieganie.)

Ian delayed telling Kate the bad news. (Ian opóźnił {co?} przekazanie Kate złych wieści.)

Tom often avoided doing his homework. (Tom często unikał {co?} odrabianie pracy domowej.)

 

Forma gerund może wystąpić w następujących postaciach:

Strona czynnaStrona bierna
Simple gerundwritingbeing written
Perfect gerund having writtenhaving been written

 

1) Simple gerund w stronie czynnej

Forma, którą przyjmuje simple gerund w stronie czynnej (active) to czasownik z końcówką –ing, czyli:

[]ing

 

Simple gerund zazwyczaj odnosi się do tego samego czasu, co czasownik główny:

Kevin loves reading fantasy books. (Kevin uwielbia czytanie książek fantasy.)

He hates flying with budget airlines. (On nienawidzi latania tanimi liniami lotniczymi.)

 

Simple gerund może również odnosić się do czasu poprzedzającego ten wyrażony w czasowniku głównym:

I don’t remember saying anything like that. (Nie pamiętam mówienia czegoś takiego.)

She regretted helping him with that. (Ona żałowała pomagania mu w tamtym.)

 

2) Perfect gerund w stronie czynnej

Perfect gerund w stronie czynnej występuje w tej formie:

having + []ed 

 

Natomiast w przypadku czasowników nieregularnych:

having + [ 3 ]

Symbol [3] oznacza trzecią formę czasowników nieregularnych. [2]

 

Perfect gerund wyraża czynność dokonaną, odnoszącą się do czasu poprzedzającego ten wyrażony w czasowniku głównym.

Porównajmy te dwa zdania:

He denied being married. (On zaprzeczył bycia żonatym / tego, że jest żonaty.)

W zdaniu tym występuje simple gerund, który odnosi się do tego samego czasu, co czasownik główny. Mówić inaczej, wypowiadając to zdanie, podmiot informuje o tym, że nie jest żonaty.

 

He denied having been married. (On zaprzeczył bycia żonatym / tego, że był żonaty.)

W zdaniu tym występuje perfect gerund, który odnosi się do czasu, poprzedzającego ten wyrażony w czasowniku głównym. Mówić inaczej, wypowiadając to zdanie, podmiot informuje o tym, że nie był on żonaty.

 

3) Simple gerund w stronie biernej

Simple gerund w stronie biernej (passive) występuje w tej formie [3]:

being + []ed

 

W przypadku czasowników nieregularnych:

being + [3]

 

Przykłady:

I hate being lied to(Nienawidzę bycia okłamywaną.)

The students seemed to enjoy being taught by her. (Uczniowie wydawali się być zadowoleni z bycia nauczanym przez nią.)

 

4) Perfect gerund w stronie biernej

Perfect gerund w stronie biernej występuje w tej formie:

having been + []ed

 

W przypadku czasowników nieregularnych:

having been + [3]

 

Przykłady:

She was apologized to for having been kept waiting for an hour. (Przeproszono ją za zmuszenie jej do czekania przez godzinę.)

She complained of having been unjustly accused. (Ona poskarżyła się na niesprawiedliwe oskarżenie jej.)

 

 

W zdaniu forma Gerund może wystąpić jako:

 

(1) podmiot

Reading books at night is just something I can’t do. (Czytanie książek w nocy jest po prostu czymś, czego nie mogę robić.)

Brushing your teeth is very important. (Mycie zębów jest bardzo ważne.)

 

Gerund może stanowić podmiot zdania po następujących czasownikach:

believe, consider, discover, expect, find, regard … as, think

I believe that working at night is not good for your health. (Uważam, że pracowanie w nocy nie jest dobre dla twojego zdrowia.)

I think that travelling brings a lot of life experience. (Myślę, że podróżowanie przynosi wiele doświadczeń życiowych.)

 

(2) dopełnienie po głównym czasowniku

I love reading. (Ja kocham czytanie.)

Kate likes photographing people. (Kate lubi fotografowanie ludzi.)

I enjoy cooking with my mom. (Lubię gotowanie z moją mamą.)

Kevin likes playing on the team. (Kevin lubi granie w drużynie.)

 

(3) po przyimkach

Gdy po przyimku (preposition), czyli słówkach takich jak: at, in, on, by, for, out of, from, up to, under, off, itp., występuje czasownik, to musi być użyta forma gerund. Dotyczy to również często wyrażeń kończących się przyimkiem.

She is good at playing piano. (Ona jest dobra w grze na pianinie.)

He must apologize for misbehaving. (On musi przeprosić za złe zachowanie.)

I am interested in playing football. (Jestem zainteresowany graniem w piłkę nożną.)

 

(4) czasownikach frazowych

Przypomnijmy o tym, że czasowniki frazowe składają się z czasownika i partykuły, którą może być przyimek (preposition) lub przysłówek (adverb).

I look forward to hearing from you. (Czekam na wiadomość od ciebie.)

He gave up gambling for good. (On porzucił hazard na dobre.)

I always put off doing my work until the last minute! (Zawsze odkładałem odrobienie pracy domowej do ostatniej chwili!)

She feels like staying home and watching a movie. (Ona ma ochotę na zostanie w domu i obejrzenie filmu.)

 

(5) dopełnienie czasownika 'to be’

My favourite activity is reading.( Moim ulubionym zajęciem jest czytanie.)

One of my hobbies is listening to music.( Jednym z moich hobby jest słuchanie muzyki.)

 

PRZYPISY

[1] Omówienie imiesłowów w języku angielskim, czyli the participle, jest dostępne pod tym linkiem.

[2] Z tabelą czasowników nieregularnych można się zapoznać pod tym linkiem.

[3] Więcej informacji na temat strony biernej w języku angielskim jest dostępnych pod tym linkiem.

 

Na tym kończymy ten wpis zatytułowany „Forma gerund w języku angielskim – proste wyjaśnienie”. Zachęcam do zapoznania się z innymi naszymi opracowaniami z kategorii gramatyki języka angielskiego.

 


Kategorie: Gramatyka języka angielskiego Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *